mission-3

Մեր դոնորներն ու հաճախորդներն են Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլի հայաստանյան ներկայացուցչությունը, Նորվեգիայի կառավարությունը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, Հայ Կրթական Հիմնարկությունը, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը, ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսը, Վորլդ Վիժըն-ի հայաստանյան ներկայացչությունը, ԵԱՀԿ երևանյան ներկայացուցչությունը, համայնքային ֆոնդերի WINGS գլոբալ հիմնադրամը, Եվրոպական համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հիմնադրամը, Հայ կրթական հիմնարկությունը և այլն: