News

11-19-2018

Գյումրի և Գավառ քաղաքներում բացվեցին բիզնես հաշտարարի գրասենյակներ

Նոյեմբերի 16-ին Գյումրի և Գավառ քաղաքներում բացվեցին բիզնես հաշտարարի գրասենյակներ, ինչն իր բնույթով նորարարական նախաձեռնություն է Հայաստանում:
Գրասենյակների բացման նպատակը մեկն է՝ վեր հանել փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների խնդիրներն ու բողոքները, նախնական վերլուծության ենթարկել, առաջարկություններ ներկայացնել, ուղղորդել, անհրաժեշտ փաստաթղթեր կազմել և այլն:
Ինչպես հայտնի է՝ ՓՄՁ-ներն ունեն իրենց շահերի և իրավունքների անվճար պաշտպանության կարիք, ինչի մասին վկայում են այս ոլորտում գործող ՀԿ-ներն ու փաստաբանական կազմակերպությունների շրջանում արված հարցումները:Շահերի և իրավունքների պաշտպանության առումով հատկապես խոցելի են սոցիալական ձեռնարկությունները և կանանց կողմից ստեղծված բիզնեսները, որոնք, գործելով ձեռնարկատիրական դաշտում և ունենալով բիզնեսին բնորոշ բոլոր խնդիրները, միևնույն ժամանակ իրենց առջև ունեն շատ կարևոր սոցիալական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն (բախվում են վերաբերմունքային ու արժեքային կարծրատիպերի, ավելի պակաս վճարունակ են իրենց շահերի պաշտպանության առումով և այլն):
Ելնելով միջազգային փորձից, որը մատնանշում է ՓՄՁ-ների շահերի և իրավունքների արտադատարանական ինստիտուտների արդյունավետությունը, բիզնես հաշտարարի գրասենյակների առկայությունը մեր երկրում ևս կարող է զգալի օգուտ բերել ոլորտին:
Բիզնես հաշտարարի պիլոտային գրասենյակների հիմնումն իրականացվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվող «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի շրջանակներում:
Ծրագիրն իրականցացնում է «Շիրակի մարզի առևտրաարդյանաբերական պալատը» իր գործընկերներ «Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի», «Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի», «Տարածքային բիզնես կենտրոն» ՀԿ-ի, «Ազդեցության գործարար ակումբ» ՀԿ-ի և «Գործարար աջակցության գրասենյակի» հետ համատեղ:
     

10-05-2018

Խորհրդատվական հանդիպում <<Սոցիալական Ձեռներեցի Կենտրոն>> նախագծի շահառու ՀԿ-ների հետ

Հոկտեմբերի 4-ին ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ‹‹ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի›› շրջանակներում ֆինանսավորվող ‹‹Սոցիալական Ձեռներեցի Կենտրոն›› նախագծի շրջանակներում Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ սոցիալական ձեռներեցության թեմաներով խորհրդատվական հանդիրպում, որի ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրվեց <<Սոցիալական Ձեռներեցի Կենտրոն>> նախագծի իրականացման ժամանակ ՀԿ-ների հետ համատեղ ընտրված մի շարք թեմաներով, ինչպիսիք են՝
• սոցիալական ձեռներեցության իրականացման իրավական կարգավորում,
• բիզնեսի արդյունավետ կառավարման գործիքներ,
• փոքրածավալ արտադրության տեխնոլոգիաներ,
• հաշվապահական հաշվառման ու հարկման տարբերակներ,
• ներկայումս նախագծվող Սոցիալական Ձեռներեցի Ձեռնարկ-ի մասին նախնական տեղեկատվություն (կհրապարակվի շուտով),
• Հայաստանի Սոցիալական Ձենարկությունների Ասոցիացիայի գործունեության և վերջինիս անդամագրվելու հնարավորությունների մասին:

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը մասնակիցներին ներկայացրեց հանդիպման հիմնական նպատակներն ու թեմաները, ինչպես նաև հետագա անելիքները:
Շահառու ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին մասնագիտական խորհրդատվություն տրամադրեցին Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավաբան Հերիքնազ Տիգրանյանը, ՍՁ փորձագետ Կարեն Սարգսյանը, Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի հաշվապահ Ամալյա Գալստյանը, թաղիքագործության վարպետ Լալա Մնեյանը, Հայաստանի սոցիլական ձեռնարկությունների ասոցացիայի նախագահ Սաթիկ Բադեյանը:

                  

10-24-2018

Տեղի ունեցավ «ՔՀԿ-ԿԻ 2017, Հայաստան» զեկույցի շնորհանդեսը

Հոկտեմբերի 23-ին Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը՝ ի դեմս ՔԶՀՀ փորձագետ Տաթևիկ Մարգարյանի, մի շարք հասարակական կազմակերպությունների, կառավարության, տեղական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ներկայացրեց «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքս 2017, Հայաստան» զեկույցը:
Զեկույցի ամենամյա ներկայացմանը ներկա էր նաև USAID Armenia-ի տնօրեն Դեբորա Գրիզերը:

Վաշինգթոն. Համաձայն Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի համար հրապարակված 2017 CSOSI զեկույցի՝ հինգ երկրներ`Ադրբեջանը, Հունգարիան, Լատվիան, Լեհաստանը և Ռումինիան, արձանագրել են ընդհանուր կայունության անկում, մինչդեռ վեց այլ երկրներ՝ Ալբանիան, Հայաստանը, Մոլդովան, Ռուսաստանը, Սլովենիան և Ուկրաինան  արձանագրել են բարելավումներ:

Համաձայն Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի համար հրապարակված Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքսի (CSOSI)՝ հրապարակման մեջ ներառված 24 երկրներից 12-ը ՔՀԿ ոլորտները կարգավորող իրավական դաշտում 2017 թ.արձանագրել են հետընթաց, չնայած տարածաշրջանում ՔՀԿ կայունության ինդեքսը շարունակում է էականորեն տարբերվել: Թեև CSOSI-ի վերջին մի քանի տարիների հրապարակումներում տարածաշրջանի ՔՀԿ ոլորտը լավ փաստաթղթավորված է, այնուամենայնիվ 2017թ. մի շարք երկրների՝ ինչպես արդեն երկար ժամանակ ռեպրեսիվ ռեժիմներով ղեկավարվողների, այնպես էլ Եվրամիության վաղեմի անդամների կառավարությունները ավելի ուշ խստացրել են ՔՀԿ ոլորտի նկատմամբ իրենց վերահսկողությունը: Բացի դրանից՝ 10 երկրներում  գրանցվել է հանրային ընկալման  ինդեքսի վատթարացում՝ արտացոլելով կառավարությունների և իշխանամետ ԶԼՄ-ների կողմից ՔՀԿ-ների հանդեպ աճող բացասական հռետորաբանությունը, հատկապես՝ իշխանություններին քննադատող ՔՀԿ-ների հանդեպ: Ոլորտային ենթակառուցվածքների մասով տարածաշրջանում ուսումնասիրված երկրների ավելի քան մեկ երրորդը, չնայած արտաքին դոնորական կախվածությանը, արձանագրել են բարելավում:

Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի համար CSOSI-ի տարածաշրջանային զեկույցը, որը հրապարակվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID), FHI 360-ի, Ոչ առևտրային կազմակերպությունների իրավունքի միջազգային կենտրոնի (ICNL) և յուրաքանչյուր մասնակից երկրի գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում, գնահատում է ՔՀԿ ոլորտների կարգավիճակը տարածաշրջանի 24 երկրներում: Այս տարվա հրապարակումը վերաբերում է 2017 օրացուցային տարվա ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումներին: 21-րդ տարվա ընթացքում CSOSI-ն  ուսումնասիրում է ՔՀԿ ոլորտի ընդհանուր կայունությունը՝ հաշվի առնելով վերջինիս բնորոշ յոթ հիմնական հարթությունները` իրավական միջավայր, կազմակերպական կարողություններ, ֆինանսական կայունություն, շահերի պաշտպանություն, ծառայությունների մատուցում, ոլորտային ենթակառուցվածք և հանրային ընկալում: Յուրաքանչյուր երկրի համար տարածաշրջանային զեկույցը տալիս է միավորներ, ինչպես նաև բացատրում է յուրաքանչյուր երկրի և տարածաշրջանի ընդհանուր միտումները և զարգացումները:

Հայաստանի 2017թ. CSOSI զեկույցի պատրաստման համար ՔԶՀՀ-ն համագործակցել է FHI 360-ի հետ:

Զեկույցների էլեկտրոնային տարբերակները տե՛ս ստորև՝

«Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքս 2017, Հայաստան»

“Civil Society Organization Sustainability Index 2017 for Armenia”

07-13-2018

Ամառային հանգիստ <<Ծիծեռնակ>> ճամբարում

Հուլիսի 2-12-ը Վանաձորի <<Ծիծեռնակ>> ճամբարում երկու հերթափոխով իրենց ամառային հանգիստն անցկացրին Նոյեմբերյան, Իջևան և Մեծամոր քաղաքների 10-15 տարեկան շուրջ 60 երեխաներ, ովքեր ներառված են <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրում: Երեխաների ճամբարային հանգիստն ուղեկցվեց մշակութային հետաքրքիր իրադարձություններով, սպորտային խաղ-մրցույթներով, արշավներով, ինչպես նաև ուսուցողական դասընթացով:

Դասընթացավար Լիլիթ Մուրադյանի օգնությամբ երեխաները ձեռք բերեցին նոր ու օգտակար գիտելիքներ ինքնաճանաչում, նպատակների սահմանում, միջանձնային կոնֆլիկտներ, հանդուրժողականություն, գենդեր, պատասխանատվություն, առողջ ապրելակերպ թեմաների մասին:

Խմբային և անհատական աշխատանքների, դերային խաղերի, քննարկումների ու վարժությունների միջոցով իրականացող այս դասընթացի նպատակն էր խթանել երեխաների ինքնաճանաչումն ու ինքնազարգացումը, նպաստել նրանց ինքնաբացահայտմանը և ինքնավստահության ամրապնդմանը, հասկանալ, թե ինչ են կոնֆլիկտը, գենդերը, բռնությունը, խթանել պատասխանատու վարքագծի ձևավորմանը, նպաստել ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: Դասընթացն ավարտվեց ամփոփիչ վիկտորինայով, որի արդյունքում հաղթողները պարգևատրվեցին մրցանակներով:

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում իրականացող այս ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից և իրականանում է <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>>  ծրագրի աջակցությամբ, նպատակաուղղված  է Տավուշի մարզի Իջևան ու Նոյեմբերյան և Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքների խոցելի ընտանիքների ավելի քան 150 երեխաների ներգրավել մշակութային կյանքին, զարգացնել նրանց ստեղծագործական ներուժը և ապահովել նրանց ներառումը համայնքում:

06-28-2018

Հայաստանի ազգային պատկերասրահում այս անգամ Մեծամոր քաղաքի երեխաներն են

Հունիսի 28-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի այցելունները Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի կողմից իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրում ընդգրկված երեխաներն էին՝ այս անգամ Մեծամոր համայնքից:

Էքսկուրսավար տիկին Անգինը երեխաներին ներկայացրեց 6-20-րդ դարերի հայկական կերպարվեստն արտացոլող բարձրարժեք ստեղծագործությունները: Այստեղ Երեխաները հնարավորություն ունեցան տեսնելու այնպիսի անվանի հայ նկարիչների բնօրինակ աշխատանքները, ինչպիսիք են Մարտիրոս Սարյանը, Հակոբ Կոջոյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Գևորգ Բաշինջաղյանը և մի շարք այլ մեծանուն արվեստագետներ:

Այցը բացառիկ էր նրանով, որ երեխաները հնարավորություն ունեցան ներկա գտնվել հռչակավոր հայ նկարիչ Մինաս Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված <<Մինաս. հին ու բոլորովին նոր>> անունը կրող ցուցադրությանը և տեսնել նկարչի արտասովոր երևակայության ու գույների խաղի միախառնումից ծնված գեղեցիկ ստեղծագործությունները:

Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>> ծրագրի աջակցությամբ իրականանող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> նախագիծը, որի նպատակն է Նոյեմբերյան, Իջևան և Մեծամոր համայնքների խոցելի ընտանիքների երեխաներին ներառել իրենց համայնքների սոցիալ-մշակութային կյանք, այս ճանաչողականան էքսկուրսիաների օգնությամբ երեխաներին հնարավորություն է տալիս հաղորդակից դառնալ իրենց ազգային մշակույթին, ճանաչել հայ անվանի արվեստագետներին ու նրանց աշխատանքները:

06-21-2018

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ այցելեցին Իջևան քաղաքի մեր շահառու երեխաները

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրի՝ Իջևանի քաղաքի շահառու երեխաները հունիսի 21-ին այցելեցին Հայաստանի ազգային պատկերասրահ: Այստեղ երեխաները ծանոթացան իրենց ազգային մշակույթին ու արվեստին:

Երեխաների հիացական խոսքերից, զննող ու հետաքրքրությամբ լի աչքերից, էքսկուրսավարին ուղղված հարցերից կարելի էր հասկանալ, որ Հակոբ Հովնաթանյանի դիմանկարների շարքը, Այվազովսկու ծովային բացառիկ տեսարանները, Վարդգես Սուրենյանցի, Փանոս Թերլեմեզյանի, Գևորգ Բաշինջաղյանի, Հակոբ Կոջոյանի, Մարտիրոս Սարյանի և այլ անվանի արվեստագետների հայկական մշակույթն արտացոլող ինքնատիպ նմուշները խորն ու անմոռանալի տպավորություն էին գործել երեխաների վրա:

Ազգային մշակույթին մոտ լինելու, հայտնի նկարիչների ստեղծագործությունների բնօրինակները տեսնելու և դրանց մասին նոր ու հետաքրքիր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն երեխաները ստացան Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>> ծրագրի աջակցությամբ իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> նախագծի շրջանակներում:

 

06-15-2018

<<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրի առաջին խմբի երեխաների այցը Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ

Հունիսի 15-ին Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ այցելեցին Նոյեմբերյան քաղաքի՝ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի կողմից իրականացվող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրում ներառված երեխաները՝ Տեր Սմբատ քահանա Աբրահամյանի ուղեկցությամբ: Այստեղ նրանք ծանոթացան հայ և համաշխարհային անվանի մշակութային գործիչների աշխատանքներին և անցկացրին հիշարժան, հետաքրքիր ու ուսուցողական օր:

Շրջելով Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի դահլիճներով՝ երեխաները ծանոթացան այնպիսի հռչակավոր հայ արվեստագետների աշխատանքներին, ինչպիսիք են Հովհաննես Այվազովսկին, Մարտիրոս Սարյանը, Մինաս Ավետիսյանը, Հակոբ Կոջոյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Գևորգ Բաշինջաղյանը և այլք:

Հայաստանի Ազգային պատկերասրահի տնօրինությունը մշակութային այս այցելությունը երեխաների համար կազմակերպեց ամբողջովին բարեգործական հիմունքներով:

Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>> ծրագրի աջակցությամբ իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Ազգային պատկերասրահ կայցելեն նաև նույն ծրագրում ընդգրկված Իջևան և Մեծամոր քաղաքի շահառու երեխաները:

<<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրի նպատակն է Նոյեմբերյան, Իջևան և Մեծամոր քաղաքների ավելի քան 150 շահառու երեխաներին ներգրավել սոցիալ-մշակութային կյանք և զարգացնել նրանց մեջ եղած ստեղծագործական ներուժը:

 

 

03-14-2018

Ի՞նչ ներուժ և խնդիրներ ունի Սպիտակի «Շողեր» ՀԿ-ն թաղիքագործության և ձեռքի աշխատանքներ պատրաստելու մեջ

1988 թ. դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո հիմնված և մինչ օրս Սպիտակ քաղաքում գործող «Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոնի հեղինակը Շողիկ Ամիրխանյանն է, ով երկրաշարժից հետո Երևանից մեկնելով Սպիտակ՝ այնտեղ որպես բարեգործական հասարակական կազմակերպություն հիմնել է այս կենտրոնը: Կենտրոնը զբաղվում է Սպիտակ քաղաքի ու հարակից Ջրաշեն ու Սարամեջ գյուղերի երեխաների զարգացման հարցերով: Շողիկ Ամիրխանյանի ու կենտրոնի բոլոր աշխատակիցների նպատակը մեկն է՝ տեղի շնորհալի երեխաների մեջ սերմանել սեր դեպի արվեստ և հետաքրքրություն դեպի ժամանակակից համակարգչային գիտելիքները, մասնավորապես՝ ռոբոտաշինություն և ծրագրավորում ուղղությունները:

Կենտրոնում գործող յուրաքանչյուր խմբակ իր առանձին սենյակն ունի, որտեղ տեղ են գտնում երեխաների պատրաստած ռոբոտները, գեղեցիկ նկարները, ձեռքի տարբեր աշխատանքներ: Վերջին շրջանում կենտրոն սկսել են հաճախել ոչ միայն երեխաները, այլ նաև տեղացի կանայք, ովքեր այստեղ հմտանում են թաղիքագործության, ասեղնագործության և նմանատիպ այլ արտադրանքներ ստեղծելու մեջ: Հատկապես ուշագրավ են թաղիքից պատրաստված հողաթափերը, գլխարկները, շարֆերը, ձեռնոցները, ծաղիկներն ու խաղալիքները:

Արվեստասեր այս կանանց համար առաջնայինն այն է, որ հնարավորություն ունեն առնչվել արվեստի հետ, զբաղվել իրենց համար արդեն սիրելի դարձած աշխատանքով: Այժմ նրանց ցանկությունն այն է, որ իրենց աշխատանքները վաճառքի հանելու հնարավորություն ունենան, իսկ վաճառքից ստացված եկամուտն օգտագործեն տեքստիլ արտադրանքներ թողարկելու ծավալներն ընդլայնելու և այդ ճյուղը Սպիտակում զարգացնելու մեջ: Կենտրոնի խնդիրն է Սպիտակում մեծացնել կանանց զբաղվածության մակարդակը և ավելի ընդլայնել նրանց ներգրավումն արվեստի և ձեռագործ իրեր պատրաստելու մեջ, իսկ տեխնիկական անհրաժեշտ միջոցներ ունենալու դեպքում թողարկել մրցունակ արտադրանք:

Հենց այս նպատակով էլ ‹‹Սոցիալական Ձեռներեցի Կենտրոն›› նախագծի իրականացման շրջանակներում մարտի 13-ին «Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոն էին այցելել Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը և հասարակայնության հետ կապերի համակարգող Նունե Ղազարյանը: ՀԿ-ի նախագահ Շողիկ Ամիրխանյանի հետ քննարկվեցին այդ սոցիալական ձեռներեցությունը նախաձեռնած կենտրոնի՝ տեքստիլից և թաղիքից պատրաստված գլխարկների, ձեռնոցների, հողաթափերի և նմանատիպ այլ արտադրանքների ընդլայնման նպատակով տեխնիկական աջակցության կարիք ունեցող հարցերը, ինչպես նաև համագործակցության հնարավորությունները:

Շողեր Ամիրխանյանի համոզմամբ՝ ֆինանսական լրացուցիչ օժանդակություն ստանալու դեպքում «Շողեր» մանկապատանեկան կենտրոնի ստեղծագործական ու արտադրական գործունեությունը, որն իրականանում է աշխատակիցների մեծ նվիրումի ու աշխատասիրության շնորհիվ, կարող է ընդլայնվել և ավելի մեծ ձեռքբերումներ ունենալ:

03-02-2018

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի աշխատակիցներն այցելեցին Իջևան

Մարտի 1-ին Իջևան քաղաքում գտնվող Տավուշի թեմի առաջնորդարանն իր հարկի տակ ընդունեց Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Վարդանյանին և հասարակայնության հետ կապերի համակարգող Նունե Ղազարյանին: Նրանց այցի նպատակն էր ուսումնասիրել և լուսաբանել ‹‹Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի›› ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները:

Դասավանդող ուսուցիչները Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչներին և ‹‹Ընտանիք և համայնք›› ՀԿ-ի նախագահ Քնարիկ Գարանֆիլյանին, ով ևս ծրագրի շրջանակներում գտնվում էր Իջևանում, ներկայացրին երեխաների հետ տարվող աշխատանքների ընթացքը, պատմեցին հետագա անելիքների և ծրագրերի մասին, նրանց ուշադրությանը ներկայացրին երեխաների՝ արդեն ավարտին հասցված ստեղծագործությունները:

 

Այժմ ծրագրի շրջանակներում երգի, կարպետագործության և կավագործության խմբակներում ընդգրկված են Իջևան քաղաքի շուրջ 60 երեխաներ:

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և ‹‹Ընտանիք և համայնք›› ՀԿ-ի կողմից իրականացվող ‹‹Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի›› նպատակ ունի աջակցել Իջևան, Նոյեմբերյան և Մեծամոր համայնքներում բնակվող խոցելի ընտանիքների ավելի քան 150 երեխաներին՝ ներառելով նրանց համայնքի մշակութային կյանքում և զարգացնելով նրանց ստեղծագործական ներուժը: Նշենք, որ այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից:

 

09-30-2017

Հրապարակվել է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների Կայունության ցուցանիշի 20-րդ թողարկումը

Սեպտեմբերի 29-ին կայացավ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) Կայունության ցուցանիշի հետազոտության արդյունքների ամենամյա ներկայացումը: ՔՀԿ Կայունության ցուցանիշը ուսումնասիրում է հասարակական կազմակերպությունների համար նպաստավոր միջավայրը` կենտրոնանալով իրավական դաշտի, կազմակերպության կարողությունների, ֆինանսական կայունության, շահերի պաշտպանության, ծառայությունների մատուցման, ենթակառուցվածքների, և հանրային իմիջի վրա: Չնայած Հայաստանի կայունության ընդհանուր ցուցանիշը 2016 թվականին չի բարելավվել, ուսումնասիրությունը մատնանշել է առաջընթաց երեք հորիզոնականներում` նպաստավոր միջավայր, ֆինանսական կայունություն և շահերի պաշտպանություն:

Սա ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ՔՀԿ Կայունության ցուցանիշի 20-րդ թողարկումն է: 2010 թվականից ի վեր Հայաստանում ցուցանիշի ուսումնասիրությունն իրականացնում է Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը` ԱՄՆ ՄԶԳ վաշինգթոնյան գրասենյակի ֆինանսավորմամբ: Հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից 2006-2009թթ. աջակցություն ստացած երեք միջնորդական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից մեկն է: