News

07-22-2019

Մշակվել է Ձեռնարկատիրական կրթություն դասընթացի արդյունավետության գնահատման և Սոցիալական ձեռնարկատիրություն առարկայի ներդրման հնարավորությունների վերաբերյալ զեկույց

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող և <<Իրավաբանների հայկական ասոցացիայի>> կողմից ղեկավարվող <<Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն>> ծրագրի շրջանակներում Հայկական բիզնես կոալիցիան իրականացնում է <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ենթադրամաշնորհային ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվել է Ձեռնարկատիրական կրթություն դասընթացի արդյունավետության գնահատում և Սոցիալական ձեռնարկատիրություն առարկայի ներդրման հնարավորությունների ուսումնասիրություն՝ թիրախավորված երեք քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում և Գավառում: 

2017 թվականին Հայաստանի կրթական մի շարք դպրոցներում ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության և <<Պատանեկան նվաճումներ>> ՀԿ-ի համատեղ ջանքերով փորձնական ներդրվեց <<Ձեռնարկատիրական կրթություն>> առարկան, որի նպատակն էր խթանել ՀՀ ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ձեռնարկատիրական գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների զարգացումը: Առարկայի համալիր ներդրումը նախատեսվում է հանրակրթական համակարգում իրականացնել 4 տարիների ընթացքում՝ 2017-2020 թթ.՝ տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններում՝ որպես ինտեգրվող բաղադրիչ <<Տեխնոլոգիա>> առարկայի մեջ, հիմնական դպրոցի 5-7-րդ դասարաններում՝ որպես ինտեգրվող բաղադրիչ <<Տեխնոլոգիա>> կամ այլ առարկայի մեջ, ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանում՝ որպես տեսական, 11-րդում՝ որպես գործնական բաղադրիչներ: 

Հայկական բիզնես կոալիցիայի ուսումնասիրության նպատակն էր, պարզել, թե ընտրված դպրոցներում որքանով է արդյունավետ իրականացվում ձեռնարակտիրական կրթության դասընթացը, որքանով է վերջինս անդրադառնում սոցիալական ձեռնարկատիրությանը, և ինչպես կարող է սոցիալական ձեռնարկատիրության վերաբերյալ դասընթացի նյութը ներդրվել դպրոցական կրթական համակարգում: 

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է Հայաստանում ձեռնարկատիրական կրթության զարգացմանն ուղղված կրթական ծրագրերի քարտեզագրում և այս շրջանակներում արձանագրված հաջողված դեպքերի ուսումնասիրություն: Իրականացվել են դասալսումներ, հարցազրույցներ ձեռնարկատիրական կրթություն անցած աշակերտների, նրանց ծնողների, առարկան դասավանդող ուսուցիչների և դպրոցների տնօրենների հետ: 

Զեկույցի էլեկտրոնային տարբերակը՝ ստորև.

Ձեռնարկատիրական կրթություն դասընթացի արդյունավետության գնահատում և Սոցիալական ձեռնարկատիրություն առարկայի ներդրման հնարավորությունների ուսումնասիրություն

06-26-2019

Հայկական բիզնես կոալիցիան ամփոփեց իր առաջին տարվա աշխատանքները

Հունիսի 26-ին տեղի ունեցավ <<Հայկական բիզնես կոալիցիայի (ՀԲԿ) կարողությունների զարգացում>> ենթադրամաշնորհային ծրագրի ավարտական կոնֆերանսը:

Միջոցառմանը ներկա էին Հայկական բիզնես կոալիցիայի անդամները և ոլորտով հետաքրքրված անձինք, ՔՀԿ ներկայացուցիչներ, նաև <<Իրավաբանների հայկական ասոցացիա>> ՀԿ-ի նախագահ Կարեն Զադոյանը, <<ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի>> փոխնախագահ Հակոբ Ավագյանը, ԱԺ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը, ովքեր իրենց ողջույնի խոսքում կարևորեցին ՀԲԿ-ի դերը և՛ պետական, և՛ մասնավոր սեկտորում:

Հանդիպմանը բացման խոսքով հանդես եկավ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն, ՀԲԿ քարտուղար Գագիկ Վարդանյանը: Խոսելով վերջերս տնտեսական հեղափոխության մասին իշխանության արած հայտարարությունների և այսօր արդեն առկա հնարավորությունների մասին՝ Գագիկ Վարդանյանը նշեց. <<Անհրաժեշտ է համախմբել Հայաստանի ՔՀԿ-ների ներուժը, առանց որի՝ ոլորտային նշանակության էական բարելավումներ առաջարկել, պահանջել և իրականացնել չի ստացվի: Պետք է օգտագործել այդ հնարավորությունները, մասնավորապես՝ հանրային քննարկումները ձևականից գործնական և սրտացավ հարթություն տեղափոխելու, պետության տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրականացման վրա ազդելու, ՓՄՁ ռազմավարության մշակման մեջ առարկայական ներդրում ունենալու, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը պետության ռազմավարության մեջ և կրթական համակարգում ներառելու և պետական աջակցություն տրամադրելու, համայնքային ֆինանսների նախագծման և կառավարման նկատմամբ հանրային մշտադիտարկում և հսկողություն իրականացնելու և այլն>>:

Գագիկ Վարդանյանը ներկաների ուշադրությանը ներկայացրեց նաև Հայկական բիզնես կոալիցիայի գործունեության ընթացքը, արձանագրած արդյունքները և հետագա շարունակության ապահովման հնարավորությունները:

Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի նախագահ, ՀԲԿ կառավարման խորհրդի անդամ Սաթիկ Բադեյանը ներկայացրեց ձեռնարկատիրական, մասնավորապես՝ սոցիալական ձեռնարկատիրության կրթության բարելավման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները:

«Տարածքային բիզնես կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ, ՀԲԿ կառավարման խորհրդի անդամ Անահիտ Շահզադյանը ներկայացրեց Գավառ քաղաքում բիզնես հաշտարարի ծառայությունների պիլոտային փորձարկման արդյունքները: Նա նշեց, որ բիզնես հաշտարարներին առավել հաճախ դիմել են միկրո և փոքր բիզնեսները: Անահիտ Շահզադյանը հատուկ ընդգծեց, որ Գավառի բիզնես հաշտարարի գրասենյակը շարունակելու է գործել:

              Ծրագիրն իրականացվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և «Իրավաբանների հայկական ասոցացիա» ՀԿ-ի ղեկավարությամբ իրականացող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում։

 

 

                      

06-20-2019

Տեղի ունեցավ «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի ամփոփման հանդիսավոր նիստը

Հունիսի 18-ին Գյումրիում տեղի ունեցավ «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի ամփոփման հանդիսավոր նիստը:

Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան ծրագրի ղեկավար Գրիգոր Ավետիսյանը, ՀԲԿ քարտուղար, «Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի» տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը, «ՓՄՁ Համագործակցության Ասոցիացիայի» փոխնախագահ Հակոբ Ավագյանը և Բիզնեսի աջակցության գրասենյակի ղեկավար Գևորգ Պողոսյանը: Նրանք ներկայացրին ծրագրի հնարավոր շարունակությունը, ունեցած ձեռքբերումները, մասնավորապես՝ իրականացվել է ՀՀ 2016-2018թ.թ. ՓՄՁ ռազմավարության արդյունքների վերլուծություն, ՓՄՁ ռազմավարության միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, հիմնվել և փորձարկվել են  բիզնես հաշտարարի պիլոտային գրասենյակներ Գյումրի և Գավառ քաղաքներում, ՀՀ կառավարությանն է ներկայացվել առաջարկների փաթեթ՝ ՀՀ 2019-2022թ.թ. ՓՄՁ նոր ռազմավարության և ՍՁ ոլորտի զարգացման և ձեռնարկատիրական կրթության նոր  հայեցակարգի վերաբերյալ, ստեղծվել է «Հայկական բիզնես կոալիցիա», սահմանվել են կոալիցիայի տեսլականը, նպատակները և խնդիրները, սկսվել է համագործակցություն ՀՀ կառավարության և Ազգային ժողովի հետ՝ ՓՄՁ ոլորտի կարգավորման բարելավման նպատակով ջատագովության իրականացման համար:

«Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի» նախագահ Սաթիկ Բադեյանը ներկայացրեց էլեկտրոնային ուսուցման հարթակը, ինչպես նաև ՍՁ-ի կրթական ոլորտում արված աշխատանքները, այդ նպատակի համար նախագծված «Գերակայություն» ուսումնական խաղը և հետագա ծրագրերը: Նա նշեց նաև, որ իրականացվել է ՀՀ ձեռնարկատիրական կրթության մշտադիտարկում, ներկայացվել են այդ ոլորտում կրթության պետական քաղաքականության և ուսումնական ծրագրերի բարելավման առաջարկներ, ստեղծվել և փորձարկվել է հեռահար ուսուցման հարթակ, դեռևս նախատեսվում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ հիմնել նաև սոցիալական ձեռներեցության կրթական պլատֆորմ:

Գյումրի քաղաքի Բիզնես հաշտարարի պիլոտային գրասենյակի իրավաբան Հայկ Հարությունյանը և Գավառի «Տարածքային բիզնես կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Անահիտ Շահզադյանը ներկայացրին Գյումրի և Գավառ քաղաքներում բիզնես հաշտարարի ծառայությունների պիլոտային փորձարկման արդյունքները: Նրանք նշեցին, որ բիզնես հաշտարարներին առավել հաճախ դիմել են միկրո և փոքր բիզնեսները: Միաժամանակ, բիզնեսները հաճախ չեն դիմում բիզնես հաշտարարին՝ վերջինիս նկատմամբ դեռևս չձևավորված վստահության, նրանց դերի, իրավասությունների և հնարավորությունների մասին բավարար տեղեկացված չլինելու, բիզնես հաշտարարի գործունեության առայժմ ժամանակավոր բնույթի, ինչպես նաև հարկային տեսուչների հետ բիզնես հաշտարարին դիմելու դեպքում հետագա կոնֆլիկտներից խուսափելու պատճառներով:

Հակոբ Ավագյանի առաջարկով սեմինարի ֆորմատով իրականացվեցին նաև քննարկումներ ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացած չնախատեսված խնդիրների, կատարման թերությունների և ձեռքբերումների, ինչպես նաև ծրագրի հետագա շարունակականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկման մասով: Ձեռք բերվեց համաձայնություն՝ վերջին մասով ԻՀԱ-ի մոտակա օրերին հետ համատեղ քննարկում ունենալու վերաբերյալ:

«Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագիրն իրականցվել է «Շիրակի մարզի առևտրաարդյանաբերական պալատի», իր գործընկերներ «Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի», «Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի», «Տարածքային բիզնես կենտրոն» ՀԿ-ի, «Ազդեցության գործարար ակումբ» ՀԿ-ի և «Գործարար աջակցության գրասենյակի» հետ համատեղ:

Ծրագիրն իրականացվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և «Իրավաբանների հայկական ասոցացիա» ՀԿ-ի ղեկավարությամբ իրականացող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում։

 

                

06-10-2019

Տեղի ունեցավ«Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի իրականացման համար ստեղծված կոնսորցիումի անդամների հանդիպումը

Հունիսի 7-ին և 8-ին Աղվերանում տեղի ունեցավ «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի իրականացման կոնսորցիումի անդամների հանդիպումը:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» ծրագրի, ինչպես նաև այդ ծրագրի 2-րդ փուլի՝ «Հայկական Բիզնես Կոալիցիայի (ՀԲԿ) կարողությունների զարգացում» ծրագրի ավարտական փուլի համար անհրաժեշտ անելիքների  պլանավորման աշխատանքները: 

Ծրագիրն իրականացվում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Իրավաբանների հայկական ասոցացիա>> հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ իրականացող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակում:

 

         

 

05-17-2019

ՀԲԿ-ն և ԻՀԱ-ն առաջարկություններ են ներկայացրել կառավարությանը գնումների ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների վերաբերյալ

Գնումների ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների վերաբերյալ կառավարությանը առաջարկություններ են ներկայացվել Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի և Հայկական բիզնես կոալիցիայի կողմից:

Հայկական բիզնես կոալիցիան ստեղծվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ղեկավարությամբ կոնսորցիումի կողմից:

Ապրիլի 16-ին Հայկական բիզնես կոալիցիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ գնումների ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների իրականացմանն առնչվող թեմատիկ քննարկում, որին մասնակցում էին նաև ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կարեն Բրուտյանը և նախարարության գնումների քաղաքականության վարչության պետ Սերգեյ Շահնազարյանը:

Հանդիպման արդյունքում պայմանավորվածություն էր ձեռքբերվել քննարկված առաջարկությունները համակարգել և ներկայացնել կառավարությանը՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության:

Բարձրացված խնդիրները և ներկայացված առաջարկությունները հիմնականում վերաբերում են՝

 

 • Գնումների գործընթացում հաճախ առկա կողմնակալ պայմաններին,
 • Գնումների գործընթացի կազմակերպման խնդիրներին,
 • Պետական գնումների գործընթացին ՓՄՁ մասնակցության խոչընդոտներին,
 • Բողոքարկման ոչ արդյունավետ համակարգին,
 • Գնումների գործընթացը կազմակերպող մասնագետների երբեմն ոչ բավարար կոմպետենտությանը,
 • Գնումների գործընթացին դիմելու բարդ ընթացակարգերին և այլն:

 

 

Առաջարկությունների ամբողջական փաթեթը այստեղ:

 

 

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»  ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։  Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին  միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝  կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։

Ծրագրի շրջանակներում ենթադրամաշնորհներ են տրամադրվել ՔՀԿ-ներին և ՔՀԿ-ների կոալիցիաներին, որոնք կուղղվեն հանրային քաղաքականությունների զարգացմանն ու կունենան շոշափելի արդյունքներ 9 թիրախային ոլորտում, որոնք են արդարադատությունը, մարդու իրավունքները, հանրային ֆինանսների կառավարումը, բիզնեսը, կրթությունը, սոցիալական ոլորտը. հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառում, գյուղատնտեսությունը, տնտեսությունը, էներգետիկան:

05-14-2019

Տեղի ունեցավ «Բիզնես հաշտարարի ինստիտուտ. ներդրման հնարավորություններն ու խնդիրները» խորագրով կլոր-սեղան քննարկում

Հայկական բիզնես կոալիցիան և Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնը (ICHD) մայիսի 14-ին համատեղ նախաձեռնել էին «Բիզնես հաշտարարի ինստիտուտ. ներդրման հնարավորություններն ու խնդիրները» խորագրով կլոր-սեղան քննարկումը: Ներկայացվեցին և քննարկվեցին «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում Հայկական բիզնես կոալիցիայի կողմից «Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն» նախաձեռնության շրջանակներում իրականացված հետազոտության, այդ թվում՝ միջազգային առկա փորձի, ինչպես նաև Գավառ և Գյումրի քաղաքներում բիզնես հաշտարարի գործունեության պիլոտային ծրագրի արդյունքները: Քննարկվեցին նաև Հայաստանում բիզնես հաշտարարի ինստիտուտի ներդրման հնարավորությունները, անհրաժեշտությունն ու խնդիրները։ Քննարկմանը ներկա էին ներկայացուցիչներ կոալիցիայի անդամ կազմակերպություններից, ոլորտը կարգավորող պետական կառույցներից, ՄԻՊ գրասենյակից և շահագրգիռ այլ կազմակերպություններից:

Հանդիպման ընթացքում մի քանի անգամ կարծիք հնչեց, որ անհրաժեշտ է ստեղծվելիք կառույցի համար մշակել գործունեության հստակ ուղղություններ, որոնք չեն կրկնի ՄԻՊ գրասենյակի հիմնական գործառույթները: Այն պետք է ունենա մարդու իրավունքների պաշտպանի ստանձնած լիազորություններին լրացնող գործառույթներ և ըստ անհրաժեշտության՝ այս կամ այն գործը փոխանցի ՄԻՊ գրասենյակին:

Բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների և այս ուղղությամբ շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ու միությունների ներկայացուցիչների խոսքով՝ բիզնես հաշտարարի անհրաժեշտությունը վաղուց կասկածից վեր է: Այս են վկայել նաև կոալիցիայի կողմից իրականացված հարցումները, որոնց մասնակցել են 300 ՓՄՁ-ներ, որի դեպքում հարցումների արդյունքների գնահատման սխալի չափը 5 տոկոսից պակաս է: Ըստ այդ հարցումների՝ հարցվածների 82 տոկոսն իր գործունեության ընթացքում պարբերաբար բախվել է բիզնեսին առնչվող պետական մարմինների հետ հաղորդակցվելու համար  միջնորդ օղակի դիմելու խնդրին, որը, սակայն, մինչև օրս Հայաստանում բացակայումէ: 

Հանդիպման ավարտին ներկաներն արձանագրեցին, որ նման կառույցի առկայությունը Հայաստանում իրականացվող փոփոխությունների այս շրջափուլում միանշանակ կարևոր է՝ հաշվի առնելով նաև դատական համակարգի հանդեպ ունեցած վստահության ցածր ցուցանիշներն ու այն պրոցեսները:

Անհրաժեշտ է այս նախաձեռնությունը շարունակել՝ կատարելով հաջորդ քայլերը՝ բիզնես հաշտարարի (կամ հնարավոր է այլ անվամբ) ինստիտուտի ստեղծման, ֆինանսավորման և համապատասխան լիազորությունների ապահովման խնդիրների լուծման նպատակով: 

 

                   

05-04-2019

ՀԲԿ խորհուրդը քննարկեց Գյումրի և Գավառ քաղաքներում բիզնես հաշտարարի պիլոտային գրասենյակների ծառայությունների արդյունքները

Մայիսի 3-ին և 4-ին Աղվերանում տեղի ունեցավ Հայկական բիզնես կոալիցիայի (ՀԲԿ) կառավարման խորհրդի հերթական նիստը: Երկօրյա նիստի  ընթացքում իրականացվեցին Գյումրի և Գավառ քաղաքներում բիզնես հաշտարարի ծառայությունների պիլոտային փորձարկման արդյունքների քննարկում և վերլուծություն, ՀԲԿ գործունեության հետագա շարունակականության ապահովման և իրավական դաշտի հետ համապատասխանելիության հնարավորությունների վերաբերյալ քննարկումներ:

Կառավարման խորհրդի անդամներից բացի՝ նիստին մասնակցում էին նաև <<Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն>> ծրագրի ղեկավար, ԻՀԱ նախագահ Կարեն Զադոյանը, ՀԲԿ փորձագետ Էլինար Վարդանյանը, ՀԲԿ կոնսորցումի անդամ ՇԱԱՊ-ի ներկայացուցիչ Գրիգոր Ավետիսյանը, ինչպես նաև Գյումրի և Գավառ քաղաքների բիզնես հաշտարարի ծառայությունների պիլոտային գրասենյակների իրավաբաններ Հայկ Հարությունյանը և Վարդան Ղաջոյանը:

ՀԲԿ խորհրդի անդամ Անահիտ Շահզադյանը և Գավառի բիզնես հաշտարարի գրասենյակի իրավաբան Վարդան Ղաջոյանը ներկայացրին իրենց տարածքներում բիզնես հաշտարարի պիլոտային գործունեության արդյունքները և խնդիրները: Վերջիններս նշեցին, որ բիզնես հաշտարարին դիմած հաճախորդների ունեցած խնդիրներն առավել հաճախ պայմանավորված են ոլորտի կարգավորման իրավական դաշտի և իրենց իրավունքների մասին թերի գիտելիքներով կամ վերջինիս բացակայությամբ, հարկային տեսուչների կողմից բիզնեսների նկատմամբ հաճախ դրսևորվող անօրինական կամ ստուգումների ընթացակարգին հակասող դրսևորումներով, արհեստական ճնշումներով և տուգանքներով և այլն:

Ըստ բիզնես հաշտարարների՝ առավել հաճախ գրասենյակներ են դիմում միկրո և փոքր բիզնեսները: Միաժամանակ, բիզնեսները հաճախ չեն դիմում բիզնես հաշտարարին՝ վերջինիս նկատմամբ դեռևս չձևավորված վստահության, նրանց դերի, իրավասությունների և հնարավորությունների մասին բավարար տեղեկացված չլինելու, բիզնես հաշտարարի գործունեության առայժմ ժամանակավոր բնույթի, ինչպես նաև հարկային տեսուչների հետ բիզնես հաշտարարին դիմելու դեպքում հետագա կոնֆլիկտներից խուսափելու պատճառներով:

ՀԲԿ խորհրդի անդամ Հակոբ Ավագյանը նշեց, որ բիզնես հաշտարարի ինսիտուտը ստեղծվում է ոչ միայն գերփոքր, փոքր և միջին բիզնեսների օրինական շահերը պաշտպանելու և դաշտում կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ պայքարելու համար, այն նաև կունենա կանխարգելիչ և լայն իրազեկման գործունեություն իրականացնելու գործառույթներ: Այդ ինստիտուտի կարևոր նպատակներից կլինի ոլորտի խնդիրների վերհանման, համակարգման, վերլուծման, արդյունքում՝ նաև կանոնակարգային/օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնման և ջատագովության իրականացումը:

Բիզնես հաշտարարի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի մասով առաջարկված հնարավոր մի քանի տարբերակները, ինչպես նաև ՀԲԿ գործունեության հետագա շարունակականության ապահովման և իրավական դաշտի (մասնավորապես՝ ՀՀ գործող Սահմանադրության և Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի) հետ համապատասխանելիության հնարավորությունների վերաբերյալ հարցերը կքննարկվեն մոտակա հանդիպման ժամանակ:

«Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից  ֆինանսավորվող՝    «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ կոնսորցիումի միջոցով գործարկված «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում: Այն նպատակ ունի զարգացնել և հզորացնել <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ենթադրամաշնորհային ծրագրի առաջին փուլն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կոնսորցիումի կողմից հիմնադրված Հայկական Բիզնես Կոալիցիան (ՀԲԿ):

 

 

04-23-2019

Լույս է տեսել <<Ինչպես իրականացնել սոցիալական ձեռնարկատիրություն>> մեթոդական ձեռնարկը

Վերջերս հրատարակվեց Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի <<Սոցիալական ձեռներեցի կենտրոն>> ծրագրի դրամաշնորհի շրջանակներում մշակված <<Ինչպես իրականացնել սոցիալական ձեռնարկատիրություն>> մեթոդական ուղեցույցը

ՍՁ աջակցման այս միասնական ձեռնարկը կազմվել է <<Սոցիլական ձեռներեցի կենտրոն>> ծրագրի շրջանակներում  ՀՀ Արմավիր, Լոռի և Գեղարքունիք մարզերից ընտրված սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող կամ սոցիալական ձեռնարկատիրություն սկսող ՀԿ-ներին Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրված տեխնիկական աջակցության, բիզնեսի կազմակերպման, վարման և իրավական հարցերի շրջանակներում ուսուցումներ և խորհրդատվությունների արդյունքում կուտակված օգտակար նյութերի և քննարկված թեմաների հիման վրա: 

Ձեռնարկը նախատեսված է այն անձանց կամ կազմակերպությունների համար, որոնք հետաքրքրված են սոցիալական ձեռնարակտիրություն հիմնելու հարցով: Ուղեցույցը տալիս է մի շարք հարցերի պատասխաններ՝ ի՞նչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը, ի՞նչ կարողություններ պետք է ունենա սոցիալական ձեռնարկատերըի, ինչպե՞ս կատարել ֆինանսական պլանավորում, ինչպե՞ս է իրականանում սոցիալական ձեռներեցության իրավական կարգավորումը  և այլն:

Այս ձեռնարկը տպագրվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության միջոցով, <<ՀԿ Դեպո-Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի>> շրջանակում: Նյութի բովանդակությունը կամ արտահայտած տեսակետները միմիայն ՔԶՀՀ-ի և Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամինն են, և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

 

04-16-2019

ԻՀԱ-ի և ՀԲԿ-ի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ քննարկում գնումների ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների վերաբերյալ

«Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա»-ի (ԻՀԱ) և «Հայկական բիզնես կոալիցիա»-ի (ՀԲԿ) նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցավ գնումների ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների իրականացմանն առնչվող թեմատիկ քննարկում: Միջոցառումը բացեց ՔԶՀՀ տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը, ով մատնանշեց հանդիպման նպատակը և այն հիմնական ուղղությունները, որոնց շուրջ նախատեսվում է ունենալ քննարկում:

Բանախոսությամբ հանդես եկան ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կարեն Բրուտյանը, պետական գնումների քաղաքականության վարչության պետ Սերգեյ Շահնազարյանը, ԵՄ «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի ղեկավար, «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ» Կարեն Զադոյանը, ՀԲԿ կառավարման խորհրդի նախագահ Գագիկ Պողոսյանը:

Հանդիպման ընթացքում հայաստանյան խոշոր հասարակական կառույցների և բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից բարձրաձայնվեցին գնումների ոլորտին առնչվող մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծման ուղղությամբ, ըստ ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաների, արդեն իրականացվել կամ իրականացվելու են գործուն քայլեր: ՀՀ ՖՆ առաջին տեղակալ Կ. Բրուտյանը հնչած հարցերից մի քանիսի վերաբերյալ նշումներ անելուց հետո հայտնեց, որ առկա իրավիճակը ենթակա է վերանայման և անհրաժեշտ է, որպեսզի հանրային դաշտից եկող առաջարկները կրեն պարբերական բնույթ:

Ներկաները քննարկեցին ոլորտը կարգավորող, պատասխանատվությունը խստացնող համակարգերը, տնտեսվարողների համար ազատ մրցակցային պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, գնումների ոլորտում պահանջների խստացման, բայց և խտրական մոտեցումները բացառելու մեխանիզմները:

Խոսելով փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման մասին՝ նախարարի տեղակալ Կ. Բրուտյանը մատնանշեց այն առավելությունները, որոնք հնարավոր է կտրվեն ՓՄՁ-ներին բարեփոխումների արդյունքում: Այս կոնտեքստում շեշտվեց, որ առանց որոշակի չափորոշիչների բավարարելու պահանջի՝ հնարավոր կլինի ներկայացնել մինչև 10 միլիոն դրամ նախահաշվով հայտեր՝ նախկին 5 միլիոն դրամի սահմանափակման փոխարեն:

«Հայկական բիզնես կոալիցիայի» կառավարման խորհրդի նախագահ Գագիկ Պողոսյանի առաջարկով՝ հանդիպման ընթացքում կամ դրա արդյունքում առաջ եկած փոփոխությունների առաջարկները ՀԲԿ-ն և ԻՀԱ-ն կներկայացվեն ՀՀ ֆինանսների նախարարության քննարկմանը:

 

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ ՔԶՀՀ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՀԲԿ քզհհ հբկ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՔԶՀՀ ՀԲԿ քզհհ հբկ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՔԶՀՀ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՀԲԿ cdpf ՔԶՀՀ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՀԲԿ ՔԶՀՀ ՀԲԿ քզհհ հբկ քզհհ հբկ ՔԶՀՀ ՀԲԿ քզհհ հբկ քզհհ հբկ քզհհ հբկ քզհհ հբկ քզհհ հբկ

03-19-2019

ՀԲԿ հանդիպման ժամանակ քննարկվեցին ՀՀ կառավարության և Ազգային ժողովի հետ ՓՄՁ ոլորտի բարելավման աշխատանքների հնարավորությունները

Այսօր՝ մարտի 19-ին IBIS հյուրանոցում «Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագրի ենթադրամաշնորհառու կազմակերպության՝ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի կողմից կազմակերպվեց Հայկական բիզնես կոալիցիայի (ՀԲԿ) հերթական թեմատիկ քննարկումը, որին ներկա էին ՀԲԿ-ի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները:

Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի նախագահ, ՀԲԿ քարտուղար Գագիկ Վարդանյանը, ՀԲԿ կառավարման խորհրդի նախագահ Գագիկ Պողոսյանը և ՓՄՁ համագործակցության ասոցացիայի հիմնադիր Հակոբ Ավագյանը:

Քննարկման հիմնական թեմաներն էին ՀՀ կառավարության և Ազգային ժողովի հետ ՓՄՁ ոլորտի բարելավման ջատագովության աշխատանքների կազմակերպման հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները: Թեման ներկայացրին և քննարկումներ վարեցին <<Գործարարությզան Աջակցման Գրասենյակի>> (ֆինանսավորվում է EBRD-ի կողմից) տնօրեն Գևորգ Պողոսյանը և ԱԺ նախկին պատգամավոր, ներկայումս՝ <<Այլընտրանքային նախագծեր խումբ>> ՀԿ նախագահ Էլինար Վարդանյանը:

«Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից  ֆինանսավորվող՝    «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ կոնսորցիումի միջոցով գործարկված «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում: Այն նպատակ ունի զարգացնել և հզորացնել <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ենթադրամաշնորհային ծրագրի առաջին փուլն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կոնսորցիումի կողմից հիմնադրված Հայկական Բիզնես Կոալիցիան (ՀԲԿ):

             

 

 Հայկական բիզնես կոալիցա              Հայկական բիզնես կոալիցա              Հայկական բիզնես կոալիցա              

 

 

 

 

02-18-2019

Քաղհասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ հիմնադրեցին Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանց

Փետրվարի 16-ին Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» (ԿԵՀ) ծրագրի շրջանակում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ (որոնց անդամակցում են շուրջ 250 կառույցներ) համագործակցության հռչակագիր ստորագրեցին` որոշելով հիմնադրել Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցը:

Առաջիկա օրերին համագործակցության հռչակագիրը պետք է հաստատվի այն ստորագրած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների իրավասու մարմինների կողմից:

Ուժերը համախմբելու և այն իրավական հիմքի վրա դնելու այս գաղափարը ծնվեց և մշակվեց փետրվարի 14-16-ը Աղվերանում ԿԵՀ  ծրագրի շրջանակում կոալիցիոն ենթադրամաշնորհներ ստացած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների համագործակցության և հզորացման եռօրյա աշխատաժողովի արդյունքում: Աշխատաժողովին 9 կոալիցիաների ներկայացուցիչները մյուս գործընկերներին ներկայացրեցին իրենց   գործունեության հիմնական նպատակներն ու ԿԵՀ-ի ենթադրամաշնորհային ծրագրով կատարված աշխատանքները, հիմնական խոչընդոտները: Քննարկումների արդյունքում մասնակիցները եկան այն եզրահանգման, որ միմյանց հետ աշխատելու և համատեղ արդյունքներ ունենալու հնարավորությունները մեծ են:

«Սա նոր որակի համագործակցություն է, հուսով եմ՝ կնպաստի հանրային կյանքի, սոցիալական, տնտեսական տարբեր ոլորտներում առկա հիմնական և կարևրոգույն խնդիրների լուծմանը»,- ասաց ԿԵՀ ծրագրի ղեկավար, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը:

Այսպիսով, հռչակագիրը ստորագրվեց  նշյալ 10 ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կողմից`

 • «Աջակցություն պրոբացիային» ազգային ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում) ,
 • Համայնքների զարգացման և մասնակցային  կառավարման կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինք (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացմանն ուղղված ՔՀԿ կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայկական բիզնես կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայկական կրթական ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբավող միջմարզային կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • «Վիննեթ Հայաստան» կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանց (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա:

 

 

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

 

Հայաստանի ՔՀԿների կոալիցիաների կառուցողական երկխոսության ցանցի հիմնադրման մասին

Հիմք ընդունելով հանրային կյանքի և սոցիալ-տնտեսական տարբեր ոլորտներում ծառացած կարևորագույն խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը, կարևորելով ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) կոալիցիաների միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը, համոզված լինելով, որ հանրային խնդիրների  լուծման  գործում լուրջ արդյունքների կարելի է հասնել միայն քաղաքացիական հասարակության գործուն ներգրավմամբ, ՔՀԿ-ների ոլորտային մասնագիտացված կոալիցիաների եւ ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև միջազգային և այլ տեղական կառույցների հետ իրական գործընկերության ու կառուցողական երկխոսության ձեւավորմամբ ու զարգացմամբ, նպատակ ունենալով նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ու խթանել պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության տարբեր շերտերի  մասնակցությունը՝ սույն Հռչակագրին մասնակից ՔՀԿ-ների կոալիցիաներն ազդարարում են իրենց ռազմավարական նպատակների իրականացման շուրջ համագործակցության և գործընկերության մասին՝ հռչակելով Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կառուցողական երկխոսության  ցանցի հիմնադրումը:

Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցի նպատակներն են.

 • ուժեղացնել ՔՀԿ-ների կոալիցիաների միջև միջոլորտային կառուցողական երկխոսությունն ու համագործակցությունը,
 • զարգացնել փոխադարձ վստահության վրա հիմնված ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կառուցողական ու ռազմավարական փոխգործակցությունը ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի և ՏԻՄ-երի հետ` քաղաքացիների համար կարևորագույն խնդիրների լուծման քաղաքականությունների մշակման, իրականացման և հանրային վերահսկողության գործում,
 • զարգացնել ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կարողությունները հանուն հանրային քաղաքականությունների բարելավման և հանրային վերահսկողության իրականացման,
 • Հայաստանի, Սփյուռքի և միջազգային հանրության աջակցության շնորհիվ ստեղծել անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամ` ՔՀԿ-ների կոալիցիաների և անդամ կազմակերպությունների ծրագրերի իրականացման ու գործունեության ֆինանսական կայունության ապահովման համար:

Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցը կամավորական հիմունքներով ոչ ֆորմալ համագործակցային կառույց է, որն իր աշխատանքները կազմակերպում է անդամ ՔՀԿ-ների կոալիցիաների ներկայացուցչական և/կամ գործադիր ղեկավարներից կազմավորված խորհրդի կողմից առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ` համատեղ հավաքի կամ էլեկտրոնային եղանակով հրավիրված նիստերի միջոցով: Խորհրդի յուրաքանչյուր նիստ, ըստ կոալիցիայի անվանման այբբենական ռոտացիայի, նախագահում է ՔՀԿ-ների կոալիցիաներից մեկի ղեկավարը: Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցի անդամ ՔՀԿ-ների կոալիցիաների խորհուրդը հաստատում է ցանցի և/կամ ցանցի խորհրդի կանոնակարգ, ստեղծում է միջոլորտային հանձնաժողովներ, ընդունում է հայտարարություններ և կիրառում է հանրային քաղաքականությունների բարելավման ու հանրային վերահսկողության իրականացման ողջ գործիքակազմը: Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցի խորհուրդը ձևավորված է համարվում սույն Հռչակագրի ստորագրման պահից:

Սույն Հռչակագիրը ի պահ է տրվում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառության» ծրագրին` հանձինս Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի, որը ժամանակավորապես կատարում է ցանցի քարտուղարության գործառույթները:

Հռչակագիրը բաց է ՔՀԿ-ների կոալիցիաների համար:  

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»  ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։  Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին  միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝  կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։ 

 

    

 

 

02-13-2019

Տեղի ունեցավ Հայկական բիզնես կոալիցիայի առաջին ընդհանուր ժողովը

Փետրվարի 12-ին «Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագրի ենթադրամաշնորհառու կազմակերպության՝ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ Հայկական բիզնես կոալիցիայի (ՀԲԿ) ընդհանուր ժողովը, որին ներկա էին ՀԲԿ-ի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Հանդիպմանը ներկա էին նաև «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի ղեկավար, «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի նախագահ Կարեն Զադոյանը և ՓՄՁ համագործակցության ասոցացիայի հիմնադիր Հակոբ Ավագյանը:

Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Կարեն Զադոյանը, Հակոբ Ավագյանը և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը, ով ներկայացրեց նաև «Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագրի համառոտ նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:

Կարեն Զադոյանը նշեց, որ որ կոալիցիայի կազմումը լավ հնարավորություն է ոլորտի ներկայացուցիչներին մեկ տեղ հավաքել, ինչը հզոր ձայն կունենա ոչ միայն կառավարության հետ երկխոսության, հանրային քաղաքականությունների վրա ազդելու համար, այլև այլ դոնոր կազմակերպություններից աջակցություն ստանալու համար: Սա կոալիցիային թույլ կտա առաջիկայում մասնակցել ոլորտային բարեփոխումներին:

Ըստ Կարեն Զադոյանի՝ կոալիցիայի զարգացման համար 3 բան է անհրաժեշտ՝ ուժեղ անդամություն, հստակ տեսլական և կառուցողական երկխոսության համար անհրաժեշտ ուժեղ փորձագիտություն, որպեսզի կարողանա հանրային քաղաքականությունների վրա հստակ ազդեցությունուն ունենալ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ծրագրի առանձնահատկությունները, նպատակները, հնարավորությունները, գործունեության ֆորմատը և քայլերը, սպասվող արդյունքները և հեռանկարային ակնկալիքները:

Որոշում ընդունվեց հաստատել կոալիցիայի գործունեության կանոնակարգը, որը երկշաբաթյա ժամկետում հնարավոր է խմբագրական փոփոխությունների ենթարկվի, մասնավորապես՝ կոալիցիայի անդամակցության և նպատակների սահմանման հարցերում:

Անցկացված քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնության շնորհիվ ՀԲԿ քարտուղարության դերը ստանձնեց Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը: Ընտրվեց 9 անդամ կազմակերպություններից բաղկացած ՀԲԿ խորհուրդ, որին հետագայում հնարավոր է միանան ևս 2 կազմակերպություններ: Քվեարկության արդյունքում ՀԲԿ խորհրդի նախագահ ընտրվեց Փոքր և միջին բիզնեների հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Պողոսյանը:

Գագիկ Պողոսյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերների կողմից ցուցաբերված մեծ վստահության և իրեն միաձայն խորհրդի նախագահ ընտրելու համար:

– Սա մեծ պատասխանատվություն է, բայց ես հուսով եմ և համոզված եմ, որ ներգրավված բոլոր կազմակերպությունները կօգնեն ինձ անել այնպես, որ կոալիցիայի անունը հնչի բոլոր հարթակներում, այլապես կառույցի գոյությունը իմաստ չի ունենա: Մենք հավաքվել ենք մեր ուժերը համատեղելու համար: Կոալիցիան պետք է իր գործունեությունը արդյունավետ ծառայի, մանավանդ պետական-մասնավոր երկխոսության բոլոր հարթակներում,-ասաց Գագիկ Պողոսյանը:

«Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից  ֆինանսավորվող՝    «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ կոնսորցիումի միջոցով գործարկված «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում: Այն նպատակ ունի զարգացնել և հզորացնել <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ենթադրամաշնորհային ծրագրի առաջին փուլն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կոնսորցիումի կողմից հիմնադրված Հայկական Բիզնես Կոալիցիան (ՀԲԿ):