Մեր մասին

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը տեղական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի կանոնադրական նպատակները հստակ են և ուղղված են Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության և համայնքների զարգացմանը, կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների աճին, տեղական հիմնախնդիրների և նմանատիպ այլ խնդիրների լուծմանը նպաստելուն: Հիմնադրամը ստեղծվել է 2006 (ՔԶՀՀ) թվականին Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլ կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: Իր ողջ գործունեության ընթացքում ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է քաղաքացիական հասարակության զարգացման ավելի քան 245 ծրագիր, տրամադրել է ավելի քան 300 դասընթաց, իրականցրել է 9 հետազոտական, վերլուծական և գնահատման ծրագրեր և այլն: ՔԶՀՀ-ի շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ դոնորների ու գործընկերների ցանկն ընդգրկում է բազմաթիվ տեղական և ավելի քան 10 միջազգային կազմակերպություններ, զարգացման գործակալություններ, պետական մարիններ և բիզնես կազմակերպություններ: ԱՄՆ ՄԶԳ-ն ՔԶՀՀ-ին շնորհել է հատուկ հավաստագիր՝ հաստատելով ՔԶՀՀ-ն որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման և ծառայությունների մատուցման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կազմակերպություն:

ՔԶՀՀ-ի հիմնական շահառուն ու թիրախային խումբը կազմում են քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները և համայնքները, որոնց համար ՔԶՀՀ-ն հետամտում է մշտապես պահպանել և զարգացնել ուսուցումների, խորհրդատվության, ինչպես նաև ծառայությունների մի ամբողջ շարք այլ տեսակների մատուցման և կորդինացման կենտրոնի (Hub-ի) իր դերը: ՔԶՀՀ-ն, որպես անմիջականորեն իրականացվող սոցիալական ձեռներեցություն, մատուցում է նաև վճարովի ուսուցողական և խորհրդատվական ծառայություններ, որոնց դիմաց կուտակված գումարները ՔԶՀՀ-ին հնարավորություն են տալիս լրացնել իր առաքելությունից բխող, ոլորտի զարգացման և սոցիալապես կարևոր նախաձեռնությունների տեսականին:

ավելին
mission-1

2009-ին ՔԶՀՀ-ին շնորհվեց Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի և ԱՄՆ ՄԶԳ հավաստագիրը` որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման ավելին

mission-2

Մենք համագործակցություն ենք հաստատել Հայաստանի հյուսիսային և հարավային մարզերում գործող նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, ինչը թույլ է տալիս ծածկել Հայաստանի ողջ տարածքը՝ ավելին

mission-3

Մեր դոնորներն ու հաճախորդներն են Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլի հայաստանյան ներկայացուցչությունը, Նորվեգիայի կառավարությունը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, Հայ Կրթական ավելին

mission-4

Իր առաքելությանը հավատարիմ` ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է բազմազան ծրագրեր և մատուցել բազմապիսի ծառայություններ: Վերջին շրջանում կազմակերպությունն իրականացրել է ավելի քան 25 ծրագրեր և ավելին

mission-5

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը (ՔԶՀՀ) տեղական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական ավելին

Քաղաքացիական զարգացման եվ

համագործակցության հիմնադրամ

Ծառայություններ

Նորություններ

Քաղհասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ հիմնադրեցին Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանց

Փետրվարի 16-ին Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» (ԿԵՀ) ծրագրի շրջանակում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 10 կոալիցիաներ (որոնց անդամակցում են շուրջ 250 կառույցներ) համագործակցության հռչակագիր ստորագրեցին` որոշելով հիմնադրել Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցը:

Առաջիկա օրերին համագործակցության հռչակագիրը պետք է հաստատվի այն ստորագրած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների իրավասու մարմինների կողմից:

Ուժերը համախմբելու և այն իրավական հիմքի վրա դնելու այս գաղափարը ծնվեց և մշակվեց փետրվարի 14-16-ը Աղվերանում ԿԵՀ  ծրագրի շրջանակում կոալիցիոն ենթադրամաշնորհներ ստացած ՔՀԿ-ների կոալիցիաների համագործակցության և հզորացման եռօրյա աշխատաժողովի արդյունքում: Աշխատաժողովին 9 կոալիցիաների ներկայացուցիչները մյուս գործընկերներին ներկայացրեցին իրենց   գործունեության հիմնական նպատակներն ու ԿԵՀ-ի ենթադրամաշնորհային ծրագրով կատարված աշխատանքները, հիմնական խոչընդոտները: Քննարկումների արդյունքում մասնակիցները եկան այն եզրահանգման, որ միմյանց հետ աշխատելու և համատեղ արդյունքներ ունենալու հնարավորությունները մեծ են:

«Սա նոր որակի համագործակցություն է, հուսով եմ՝ կնպաստի հանրային կյանքի, սոցիալական, տնտեսական տարբեր ոլորտներում առկա հիմնական և կարևրոգույն խնդիրների լուծմանը»,- ասաց ԿԵՀ ծրագրի ղեկավար, Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը:

Այսպիսով, հռչակագիրը ստորագրվեց  նշյալ 10 ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կողմից`

 • «Աջակցություն պրոբացիային» ազգային ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում) ,
 • Համայնքների զարգացման և մասնակցային  կառավարման կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի գյուղատնտեսական դաշինք (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի կայուն և թափանցիկ էներգետիկ զարգացմանն ուղղված ՔՀԿ կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայկական բիզնես կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայկական կրթական ցանց (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հիմնախնդիրներով զբավող միջմարզային կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանության կոալիցիա (ստեղծվել է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • «Վիննեթ Հայաստան» կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանց (հզորացվում է ԿԵՀ ծրագրի շրջանակում),
 • Հայաստանի ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիա:

 

 

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

 

Հայաստանի ՔՀԿների կոալիցիաների կառուցողական երկխոսության ցանցի հիմնադրման մասին

Հիմք ընդունելով հանրային կյանքի և սոցիալ-տնտեսական տարբեր ոլորտներում ծառացած կարևորագույն խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը, կարևորելով ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ-ների) կոալիցիաների միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը, համոզված լինելով, որ հանրային խնդիրների  լուծման  գործում լուրջ արդյունքների կարելի է հասնել միայն քաղաքացիական հասարակության գործուն ներգրավմամբ, ՔՀԿ-ների ոլորտային մասնագիտացված կոալիցիաների եւ ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի, ՏԻՄ-երի, ինչպես նաև միջազգային և այլ տեղական կառույցների հետ իրական գործընկերության ու կառուցողական երկխոսության ձեւավորմամբ ու զարգացմամբ, նպատակ ունենալով նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ու խթանել պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության տարբեր շերտերի  մասնակցությունը՝ սույն Հռչակագրին մասնակից ՔՀԿ-ների կոալիցիաներն ազդարարում են իրենց ռազմավարական նպատակների իրականացման շուրջ համագործակցության և գործընկերության մասին՝ հռչակելով Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կառուցողական երկխոսության  ցանցի հիմնադրումը:

Հայաստանի ՔՀԿ–ների կառուցողական երկխոսության ցանցի նպատակներն են.

 • ուժեղացնել ՔՀԿ-ների կոալիցիաների միջև միջոլորտային կառուցողական երկխոսությունն ու համագործակցությունը,
 • զարգացնել փոխադարձ վստահության վրա հիմնված ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կառուցողական ու ռազմավարական փոխգործակցությունը ՀՀ կառավարության, Ազգային Ժողովի և ՏԻՄ-երի հետ` քաղաքացիների համար կարևորագույն խնդիրների լուծման քաղաքականությունների մշակման, իրականացման և հանրային վերահսկողության գործում,
 • զարգացնել ՔՀԿ-ների կոալիցիաների կարողությունները հանուն հանրային քաղաքականությունների բարելավման և հանրային վերահսկողության իրականացման,
 • Հայաստանի, Սփյուռքի և միջազգային հանրության աջակցության շնորհիվ ստեղծել անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամ` ՔՀԿ-ների կոալիցիաների և անդամ կազմակերպությունների ծրագրերի իրականացման ու գործունեության ֆինանսական կայունության ապահովման համար:

Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցը կամավորական հիմունքներով ոչ ֆորմալ համագործակցային կառույց է, որն իր աշխատանքները կազմակերպում է անդամ ՔՀԿ-ների կոալիցիաների ներկայացուցչական և/կամ գործադիր ղեկավարներից կազմավորված խորհրդի կողմից առնվազն 3 ամիսը մեկ անգամ` համատեղ հավաքի կամ էլեկտրոնային եղանակով հրավիրված նիստերի միջոցով: Խորհրդի յուրաքանչյուր նիստ, ըստ կոալիցիայի անվանման այբբենական ռոտացիայի, նախագահում է ՔՀԿ-ների կոալիցիաներից մեկի ղեկավարը: Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցի անդամ ՔՀԿ-ների կոալիցիաների խորհուրդը հաստատում է ցանցի և/կամ ցանցի խորհրդի կանոնակարգ, ստեղծում է միջոլորտային հանձնաժողովներ, ընդունում է հայտարարություններ և կիրառում է հանրային քաղաքականությունների բարելավման ու հանրային վերահսկողության իրականացման ողջ գործիքակազմը: Հայաստանի ՔՀԿ-ների կառուցողական երկխոսության ցանցի խորհուրդը ձևավորված է համարվում սույն Հռչակագրի ստորագրման պահից:

Սույն Հռչակագիրը ի պահ է տրվում «Կառուցողական երկխոսության հանձնառության» ծրագրին` հանձինս Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի, որը ժամանակավորապես կատարում է ցանցի քարտուղարության գործառույթները:

Հռչակագիրը բաց է ՔՀԿ-ների կոալիցիաների համար:  

«Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»  ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։  Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին  միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝  կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։ 

 

    

 

 

ավելին

Տեղի ունեցավ Հայկական բիզնես կոալիցիայի առաջին ընդհանուր ժողովը

Փետրվարի 12-ին «Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագրի ենթադրամաշնորհառու կազմակերպության՝ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի գրասենյակում տեղի ունեցավ Հայկական բիզնես կոալիցիայի (ՀԲԿ) ընդհանուր ժողովը, որին ներկա էին ՀԲԿ-ի անդամ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Հանդիպմանը ներկա էին նաև «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի ղեկավար, «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի նախագահ Կարեն Զադոյանը և ՓՄՁ համագործակցության ասոցացիայի հիմնադիր Հակոբ Ավագյանը:

Հանդիպմանը ողջույնի խոսքով հանդես եկան Կարեն Զադոյանը, Հակոբ Ավագյանը և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի տնօրեն Գագիկ Վարդանյանը, ով ներկայացրեց նաև «Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագրի համառոտ նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:

Կարեն Զադոյանը նշեց, որ որ կոալիցիայի կազմումը լավ հնարավորություն է ոլորտի ներկայացուցիչներին մեկ տեղ հավաքել, ինչը հզոր ձայն կունենա ոչ միայն կառավարության հետ երկխոսության, հանրային քաղաքականությունների վրա ազդելու համար, այլև այլ դոնոր կազմակերպություններից աջակցություն ստանալու համար: Սա կոալիցիային թույլ կտա առաջիկայում մասնակցել ոլորտային բարեփոխումներին:

Ըստ Կարեն Զադոյանի՝ կոալիցիայի զարգացման համար 3 բան է անհրաժեշտ՝ ուժեղ անդամություն, հստակ տեսլական և կառուցողական երկխոսության համար անհրաժեշտ ուժեղ փորձագիտություն, որպեսզի կարողանա հանրային քաղաքականությունների վրա հստակ ազդեցությունուն ունենալ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ծրագրի առանձնահատկությունները, նպատակները, հնարավորությունները, գործունեության ֆորմատը և քայլերը, սպասվող արդյունքները և հեռանկարային ակնկալիքները:

Որոշում ընդունվեց հաստատել կոալիցիայի գործունեության կանոնակարգը, որը երկշաբաթյա ժամկետում հնարավոր է խմբագրական փոփոխությունների ենթարկվի, մասնավորապես՝ կոալիցիայի անդամակցության և նպատակների սահմանման հարցերում:

Անցկացված քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնության շնորհիվ ՀԲԿ քարտուղարության դերը ստանձնեց Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը: Ընտրվեց 9 անդամ կազմակերպություններից բաղկացած ՀԲԿ խորհուրդ, որին հետագայում հնարավոր է միանան ևս 2 կազմակերպություններ: Քվեարկության արդյունքում ՀԲԿ խորհրդի նախագահ ընտրվեց Փոքր և միջին բիզնեների հիմնադրամի նախագահ Գագիկ Պողոսյանը:

Գագիկ Պողոսյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերների կողմից ցուցաբերված մեծ վստահության և իրեն միաձայն խորհրդի նախագահ ընտրելու համար:

– Սա մեծ պատասխանատվություն է, բայց ես հուսով եմ և համոզված եմ, որ ներգրավված բոլոր կազմակերպությունները կօգնեն ինձ անել այնպես, որ կոալիցիայի անունը հնչի բոլոր հարթակներում, այլապես կառույցի գոյությունը իմաստ չի ունենա: Մենք հավաքվել ենք մեր ուժերը համատեղելու համար: Կոալիցիան պետք է իր գործունեությունը արդյունավետ ծառայի, մանավանդ պետական-մասնավոր երկխոսության բոլոր հարթակներում,-ասաց Գագիկ Պողոսյանը:

«Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում» ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության կողմից  ֆինանսավորվող՝    «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ կոնսորցիումի միջոցով գործարկված «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակներում: Այն նպատակ ունի զարգացնել և հզորացնել <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ենթադրամաշնորհային ծրագրի առաջին փուլն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կոնսորցիումի կողմից հիմնադրված Հայկական Բիզնես Կոալիցիան (ՀԲԿ):

 

                  

ավելին

Ստորագրվեց ենթադրամաշնորհի հանձնման համաձայնագիր

Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող <<Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն>> նախաձեռնության <<Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտի արդյունավետ զարգացման նոր ռազմավարություն>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ. դեկտեմբերի 20-ին սկիզբ դրած  <<Հայկական Բիզնես Կոալիցիա>>-ի (այսուհետ՝ ՀԲԿ) զարգացման և կարողությունների հզորացման նպատակով հունվարի 31-ին Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի  միջև կնքվեց ենթադրամաշնորհային պայմանագիր՝ 8,5 մլն դրամի չափով:

Ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից՝ գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

<<Հայկական բիզնես կոալիցիայի կարողությունների զարգացում>> ծրագրի նպատակն է ստեղծել Հայաստանի բիզնես ոլորտի զարգացման աջակցմանն ուղղված ամուր և հեռանկարային պլատֆորմ: ՀԲԿ-ն կարևոր դերակատարում կունենա բիզնես միջավայրի կարգավորման բարելավման, ներկայումս նախաձեռնվող <<տնտեսական հեղափոխության>> աջակցման, ինչպես նաև համապատասխան հանրային քաղաքականությունների մշակման հետ առնչվող գործընթացներում՝ հանդիսանալով հանրության, բիզնեսի և կառավարության, նաև շահագրգիռ այլ մարմինների և կազմակերպությունների հետ հաղորդակցման ու բիզնես ոլորտի շահերի պաշտպանության ակտիվ և արդյունավետ կառույցներից մեկը:

 

      

ավելին