News

12-19-2022

Հրատարակվել է «ՔՀԿ-ԿԻ 2021, ՀԱՅԱՍՏԱՆ» զեկույցը

Դեկտեմբերի 16-ին կայացավ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (CDPF) կողմից մշակված և ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) աջակցությամբ ու մեթոդաբանությամբ իրականացված «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքս 2021, Հայաստան» թվով 25-րդ զեկույցի առցանց (ZOOM ձևաչափով) ներկայացում-քննարկումը, որին մասնակցեցին տեղական ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:
Արդեն 8-րդ անգամն է, որ ՔԶՀՀ-ն իրականացնում է տարեկան ուսումնասիրություններ՝ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ընդհանուր ցուցանիշները գնահատելու նպատակով։
ՔԶՀՀ փորձագետ Սոնյա Մսրյանը ներկայացրեց 2020 թվականին ՔՀԿ ոլորտում գրանցված փոփոխությունները՝ անդրադառնալով մասնավորապես հետևյալ 7 ցուցանիշների փոփոխություններին․
1․Իրավական միջավայր,
2․ Կազմակերպական կարողություններ,
3․ Ֆինանսական կայունություն,
4․ Շահերի պաշտպանություն,
5․ Ծառայությունների մատուցում,
6․ Ոլորտային ենթակառուցվածքներ,
7․ Հանրային ընկալում։
Զեկույցը մշակվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) ֆինանսավորմամբ՝ Family Health International 360 (FHI360) և The International Center for Not-for-Prof it Law (ICNL) կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ:

Զեկույցների էլեկտրոնային տարբերակները տե՛ս ստորև՝

<<Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքս 2020, Հայաստան>>
“Civil Society Organization Sustainability Index 2020 for Armenia“

back to all news

comments