Իրավական կարգավորում

Հիմնադրամների մասին ՀՀ օրենքը դիտել այստեղ:

Աղբյուր՝ www.parliament.am

 

 

Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքը դիտել այստեղ:

Աղբյուրը՝ www.parliament.am

 

 

Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքը դիտել այստեղ:

Աղբյուրը՝ www.parliament.am