Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարգեր և ընթացակարգեր

Ընդհանուր նկարագիր

Կարգերը և ընթացակարգերը մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) կարևոր և անքակտելի մաս են հանդիսանում և ավելի ու ավելի շատ են կարևորվում աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատող ընկերությունների կողմից, քանի որ օգնում են կանխարգելել աշխատանքային կոնֆլիկտները, պահպանել աշխատանքային օրենսդրության պահանջները, ավելի լավ կառավարել կատարողականությունը և կարգավորել կազմակերպության ընդհանուր գործավարությունը:

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է փոքր և միջին ձեռնարկությունների ղեկավար օղակներին և մարդկային ռեսուրսների կառավարման պատասխանատուներին, որոնք կարևորում են ՄՌԿ կարգերի ու ընթացակարգերի անհրաժեշտությունը և ցանկանում են նախնական գիտելիքներ ստանալ դրանց տարատեսակների, մշակման ու ներդնման քայլերի, առանձին ընթացակարգերի բովանդակության վերաբերյալ:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կկարողանան սահմանել ՄՌԿ կարգերի և ընթացակարգերի օգտագործման առավելությունները
 • կծանոթանան մարդկային ռեսուրսների կառավարման հետ կապված հիմնական կարգերին և ընթացակարգերին
 • կսահմանեն կարգերի և ընթացակարգերի կազմման քայլերը

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • ի՞նչ են կարգերը և ընթացակարգերը և ինչու՞ են դրանք օգտագործվում ձեռնարկությունում
  • ի՞նչ է մարդկային ռեսուրսների կառավարումն
  • ի՞նչ խնդիրների կարող ենք հանդիպել ՄՌԿ ոլորտում
  • ֆորմալ կանոնակարգման առավելությունները
  • կարգերը և ընթացակարգերը որպես հարաբերությունների կանոնակարգման և խնդիրների կարգավորման միջոց
 • մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում օգտագործվող կարգերը և ընթացակարգերը
  • աշխատանքի ընդունելության հետ կապված կարգեր և ընթացակարգեր
  • կատարողականության կառավարման բնագավառի կարգեր և ընթացակարգեր
  • կարգերի և ընթացակարգերի նմանություններն ու տարբերությունները
 • ինչպե՞ս են մշակվում կարգերը և ընթացակարգերը
  • տեղեկատվության հավաքում. կարիքների ուսումնասիրում, օրենքների ուսումնասիրում
  • նախագծի կազմում, վերանայում և քննարկում, հաստատում
  • տարածում և ուսուցում
  • վերահսկում և թարմացում

Դասընթացը իրականացվում է ինտերակտիվ մեթոդով, պրակտիկ առաջադրանքների, վարժությունների, խմբային աշխատանքի միջոցով: Կախված նախընտրած տևողությունից` նախատեսվում են բաժանվող նյութեր կոնկրետ կարգերի ու ընթացակարգերի նմուշներով:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 6 ժամ: