Սքուեր Ուան ռեստորանների ցանցի աշխատակիցների հետազոտություն-2008թ.

2008թ-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ՔԶՀՀ-ն իրականցրեց Սքուեր Ուան ռեստորանների ցանցի աշխատակիցների համար հետազոտություն:

Այս հետազոտության նպատակն էր պարզել աշխատակիցների բարոյական և մասնագիտական բավարարվածության աստիճանը, որը հետագայում հնարավորություն կտար բարելավել կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգը:

Մշակված հարցաթերթիկը պարունակում էր տարբեր ոլորտի հարցեր:  

Հետազոտությունը իրականացվեց և գրասենյակային աշխատողների, և անմիջապես ռեստորաններում աշխատողների հետ, ընդհանուր առմամբ 55 աշխատակից:

Առաջարկությունների մի ամբողջ փաթեթ ներկայացվեց հետազոտության արդյունքում: