Մեր մասին

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը տեղական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի կանոնադրական նպատակները հստակ են և ուղղված են Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության և համայնքների զարգացմանը, կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ կարողությունների աճին, տեղական հիմնախնդիրների և նմանատիպ այլ խնդիրների լուծմանը նպաստելուն: Հիմնադրամը ստեղծվել է 2006 (ՔԶՀՀ) թվականին Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլ կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ: Իր ողջ գործունեության ընթացքում ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է քաղաքացիական հասարակության զարգացման ավելի քան 245 ծրագիր, տրամադրել է ավելի քան 300 դասընթաց, իրականցրել է 9 հետազոտական, վերլուծական և գնահատման ծրագրեր և այլն: ՔԶՀՀ-ի շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ դոնորների ու գործընկերների ցանկն ընդգրկում է բազմաթիվ տեղական և ավելի քան 10 միջազգային կազմակերպություններ, զարգացման գործակալություններ, պետական մարիններ և բիզնես կազմակերպություններ: ԱՄՆ ՄԶԳ-ն ՔԶՀՀ-ին շնորհել է հատուկ հավաստագիր՝ հաստատելով ՔԶՀՀ-ն որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման և ծառայությունների մատուցման միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կազմակերպություն:

ՔԶՀՀ-ի հիմնական շահառուն ու թիրախային խումբը կազմում են քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունները, հիմնադրամները և համայնքները, որոնց համար ՔԶՀՀ-ն հետամտում է մշտապես պահպանել և զարգացնել ուսուցումների, խորհրդատվության, ինչպես նաև ծառայությունների մի ամբողջ շարք այլ տեսակների մատուցման և կորդինացման կենտրոնի (Hub-ի) իր դերը: ՔԶՀՀ-ն, որպես անմիջականորեն իրականացվող սոցիալական ձեռներեցություն, մատուցում է նաև վճարովի ուսուցողական և խորհրդատվական ծառայություններ, որոնց դիմաց կուտակված գումարները ՔԶՀՀ-ին հնարավորություն են տալիս լրացնել իր առաքելությունից բխող, ոլորտի զարգացման և սոցիալապես կարևոր նախաձեռնությունների տեսականին:

ավելին
mission-1

2009-ին ՔԶՀՀ-ին շնորհվեց Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի և ԱՄՆ ՄԶԳ հավաստագիրը` որպես կազմակերպչական և ֆինանսական կառավարման, դրամաշնորհների ղեկավարման ավելին

mission-2

Մենք համագործակցություն ենք հաստատել Հայաստանի հյուսիսային և հարավային մարզերում գործող նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, ինչը թույլ է տալիս ծածկել Հայաստանի ողջ տարածքը՝ ավելին

mission-3

Մեր դոնորներն ու հաճախորդներն են Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլի հայաստանյան ներկայացուցչությունը, Նորվեգիայի կառավարությունը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, Հայ Կրթական ավելին

mission-4

Իր առաքելությանը հավատարիմ` ՔԶՀՀ-ն իրականացրել է բազմազան ծրագրեր և մատուցել բազմապիսի ծառայություններ: Վերջին շրջանում կազմակերպությունն իրականացրել է ավելի քան 25 ծրագրեր և ավելին

mission-5

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը (ՔԶՀՀ) տեղական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական ավելին

Քաղաքացիական զարգացման եվ

համագործակցության հիմնադրամ

Ծառայություններ

Նորություններ

Ամառային հանգիստ <<Ծիծեռնակ>> ճամբարում

Հուլիսի 2-12-ը Վանաձորի <<Ծիծեռնակ>> ճամբարում երկու հերթափոխով իրենց ամառային հանգիստն անցկացրին Նոյեմբերյան, Իջևան և Մեծամոր քաղաքների 10-15 տարեկան շուրջ 60 երեխաներ, ովքեր ներառված են <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրում: Երեխաների ճամբարային հանգիստն ուղեկցվեց մշակութային հետաքրքիր իրադարձություններով, սպորտային խաղ-մրցույթներով, արշավներով, ինչպես նաև ուսուցողական դասընթացով:

Դասընթացավար Լիլիթ Մուրադյանի օգնությամբ երեխաները ձեռք բերեցին նոր ու օգտակար գիտելիքներ ինքնաճանաչում, նպատակների սահմանում, միջանձնային կոնֆլիկտներ, հանդուրժողականություն, գենդեր, պատասխանատվություն, առողջ ապրելակերպ թեմաների մասին:

Խմբային և անհատական աշխատանքների, դերային խաղերի, քննարկումների ու վարժությունների միջոցով իրականացող այս դասընթացի նպատակն էր խթանել երեխաների ինքնաճանաչումն ու ինքնազարգացումը, նպաստել նրանց ինքնաբացահայտմանը և ինքնավստահության ամրապնդմանը, հասկանալ, թե ինչ են կոնֆլիկտը, գենդերը, բռնությունը, խթանել պատասխանատու վարքագծի ձևավորմանը, նպաստել ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: Դասընթացն ավարտվեց ամփոփիչ վիկտորինայով, որի արդյունքում հաղթողները պարգևատրվեցին մրցանակներով:

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում իրականացող այս ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից և իրականանում է <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>>  ծրագրի աջակցությամբ, նպատակաուղղված  է Տավուշի մարզի Իջևան ու Նոյեմբերյան և Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքների խոցելի ընտանիքների ավելի քան 150 երեխաների ներգրավել մշակութային կյանքին, զարգացնել նրանց ստեղծագործական ներուժը և ապահովել նրանց ներառումը համայնքում:

 

ավելին

Հայաստանի ազգային պատկերասրահում այս անգամ Մեծամոր քաղաքի երեխաներն են

Հունիսի 28-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի այցելունները Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի կողմից իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրում ընդգրկված երեխաներն էին՝ այս անգամ Մեծամոր համայնքից:

Էքսկուրսավար տիկին Անգինը երեխաներին ներկայացրեց 6-20-րդ դարերի հայկական կերպարվեստն արտացոլող բարձրարժեք ստեղծագործությունները: Այստեղ Երեխաները հնարավորություն ունեցան տեսնելու այնպիսի անվանի հայ նկարիչների բնօրինակ աշխատանքները, ինչպիսիք են Մարտիրոս Սարյանը, Հակոբ Կոջոյանը, Վարդգես Սուրենյանցը, Գևորգ Բաշինջաղյանը և մի շարք այլ մեծանուն արվեստագետներ:

Այցը բացառիկ էր նրանով, որ երեխաները հնարավորություն ունեցան ներկա գտնվել հռչակավոր հայ նկարիչ Մինաս Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված <<Մինաս. հին ու բոլորովին նոր>> անունը կրող ցուցադրությանը և տեսնել նկարչի արտասովոր երևակայության ու գույների խաղի միախառնումից ծնված գեղեցիկ ստեղծագործությունները:

Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>> ծրագրի աջակցությամբ իրականանող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> նախագիծը, որի նպատակն է Նոյեմբերյան, Իջևան և Մեծամոր համայնքների խոցելի ընտանիքների երեխաներին ներառել իրենց համայնքների սոցիալ-մշակութային կյանք, այս ճանաչողականան էքսկուրսիաների օգնությամբ երեխաներին հնարավորություն է տալիս հաղորդակից դառնալ իրենց ազգային մշակույթին, ճանաչել հայ անվանի արվեստագետներին ու նրանց աշխատանքները:

ավելին

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ այցելեցին Իջևան քաղաքի մեր շահառու երեխաները

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի և <<Ընտանիք և համայնք>> ՀԿ-ի համագործակցության արդյունքում իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> ծրագրի՝ Իջևանի քաղաքի շահառու երեխաները հունիսի 21-ին այցելեցին Հայաստանի ազգային պատկերասրահ: Այստեղ երեխաները ծանոթացան իրենց ազգային մշակույթին ու արվեստին:

Երեխաների հիացական խոսքերից, զննող ու հետաքրքրությամբ լի աչքերից, էքսկուրսավարին ուղղված հարցերից կարելի էր հասկանալ, որ Հակոբ Հովնաթանյանի դիմանկարների շարքը, Այվազովսկու ծովային բացառիկ տեսարանները, Վարդգես Սուրենյանցի, Փանոս Թերլեմեզյանի, Գևորգ Բաշինջաղյանի, Հակոբ Կոջոյանի, Մարտիրոս Սարյանի և այլ անվանի արվեստագետների հայկական մշակույթն արտացոլող ինքնատիպ նմուշները խորն ու անմոռանալի տպավորություն էին գործել երեխաների վրա:

Ազգային մշակույթին մոտ լինելու, հայտնի նկարիչների ստեղծագործությունների բնօրինակները տեսնելու և դրանց մասին նոր ու հետաքրքիր գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորություն երեխաները ստացան Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող և <<Աջակցություն ՀՀ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը>> ծրագրի աջակցությամբ իրականացող <<Մշակույթը որպես սոցիալական փոփոխությունների բանալի>> նախագծի շրջանակներում:

 

ավելին