Ծրագրի մրցունակ առաջարկի շարադրում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ աշխատակիցներին, ինչպես նաեւ այն անհատներին, որոնք ցանկանում են բարելավել եւ զարգացնել ծրագրի առաջարկի շարադրման իրենց հմտությունները: Բացի ծրագրի առաջարկի առանձին բաղադրիչներից, դասընթացը անդրադառնում է նաև ֆինանսավորողների տարբեր կատեգորիաներին և պահանջներին: Դասընթացը հատկապես օգտակար կլինի այն անձանց ու կազմակերպությունների համար, որոնք արդեն ունեն որոշակի ծրագրային գաղափար և դրա հիման վրա ցանկանում են ձևակերպել ծրագրի մրցունակ առաջարկ:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կկարողանան թվարկել ծրագրի առաջարկի հիմնական բաղադրիչները,
 • հնարավորություն կունենան մշակել ծրագրի առաջարկի առանձին մասեր,
 • կտարբերակեն դոնոր կազմակերպությունների կատեգորիաները,
 • ձեռք կբերեն ծրագրի առաջարկի ներկայացման որոշ փորձառություն:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • Ծրագրի գաղափարը
 • Ծրագրի նախաձեռնում, կարիքների գնահատում
 • Ծրագրի մշակման պլանավորում
 • Ծրագրի առաջարկի բաղադրիչները
  • Հիմնախնդրի նկարագրություն
  • Ծրագրի նպատակ և խնդիրներ
  • Ծրագրային գործողություններ
  • Շահառուների խմբի նկարագիր
  • Մոնիտորինգ և գնահատում
  • Ծրագրի կայունություն
  • Իրականացնող աշխատակազմի նկարագիր
  • Գանտի աղյուսակ
  • Ծրագրի բյուջե
  • Ծրագրի առաջարկի այլ բաղադրիչներ
 • Ծրագրի ֆինանսավորման հայթայթում
  • Դոնորների կատեգորիաներ
  • Ընդունված պահանջներ և ընթացակարգեր
  • Առաջարկի բանավոր ներկայացում

Նախատեսվում են բաժանվող նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ, ծրագրի առաջարկի ֆորմատների կոնկրետ օրինակներ, ծրագրի առաջարկի հիմնական բաղադրիչների վերաբերյալ գործնական առաջադրանքների կատարում:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12 ժամ:

Արձագանքներ դասընթացի մասին 

  “Ես նախատեսում եմ, որ այս ամբողջ դասընթացը կկիսվեմ մեր կազմակերպության ներսում,և նոր ծրագրեր կազմելու և իրականացնելու մեծ փորձ ձեռք կբերեմ: Իսկ ինչ վերաբերվում է առօրյա կյանքին,կարելի է անձնական կյանքում և առօրյայում  ինչ-որ նպատակ դնելիս հաշվի առնել դրա թույլ և ուժեղ կողմերը,ինչն էլ կօգնի Ճիշտ որոշումներ կայացնել”:

Գրետա Խաչատրյան, սոց. աշխատող, Դրական Մարդկանց Հայկական Ցանց

“Մեկ գլուխը լավ է,իսկ երկուսն ավելի,իսկ հինգը հոյակապ է: Ինձ թվում է, որ  հետագայում այն թույլ կտա միասին թղթի հանձնել գաղափարները,քննադատական վերլուծության ենթարկել,արդյունքում դուրս բերելով կարևորն ու արդյունավետը”:

Նվարդ Մարգարյան, դասընթացավար, PINK  Armenia

Այժմ այն ծրագրերը, որոնք միայն մտքում էին ,կարող են դառնալ իրականություն ապահովելով ոչ միայն տվյալ ծրագրի առկայությունը, այլ որակ”:

– Լուսինե Սողոմոնյան, ծրագրի օգնական

Մասնակցությունը դասընթացին նախ ավելացրեց զարգացրեց իմ գիտելիքները  ծրագիր գրելու մասին : Այն թույլ կտա ուժեղացնել իմ մասնակցությունը կազմակերպության ավելի բարձր մակարդակում իրականացվող գործունեության մեջ: Բացի դրանից կօգնեմ ծրագրեր գրելուց և ինքս կգրեմ ծրագրեր”:

– Լիլիթ Ալեքսանյան, սոց. աշխատող, ,Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ, ՀԿ

Զարգացրեցի իմ հմտություններըլրացրեցի  գիտելիքի բացերը,որոնք առկա էին և ազդեցություն էին ունենում իմ աշխատանքի վրաՈւրախ եմոր այժմհիմնաքարային հանդիսացող գիտելիքներ ունեմ” :

– Մարինե Մարգարյան, Ծրագրի համակարգող, PINK  Armenia