Դասընթացավարների հիմնական հմտությունները

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են դասընթացավար դառնալ, սակայն որևէ փորձ չունեն կամ շատ սահմանափակ փորձ ունեն դասընթաց մշակելու, կազմակերպելու և վարելու ոլորտում: Դասընթացը կօգնի ձեզ բացահայտել դասընթացավարի` բարդ և եռանդ պահանջող, բայց միաժամանակ հետաքրքիր և խթանող այս մասնագիտության բազմաթիվ կողմերն ու նրբերանգները:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան դասընթացի ծրագիր կազմելու, այն վարելու և գնահատելու հիմնական գաղափարներին
 • ձեռք կբերեն դասընթաց վարելու նախնական հմտություններ

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում ընդգրկված են հետևյալ թեմաները.
 • դասընթացի էությունը, նշանակությունը, մեծահասակների ուսուցման առանձնահատկությունները
 • դասընթացի վարման ոճերը
 • փորձառության վրա հիմնված ուսուցման ցիկլը
 • դասընթացի վարման մեթոդներ` ներկայացում, քննարկում, դերախաղ, սիմուլյացիա, խմբային աշխատանք և այլն
 • վիզուալիզացիայի միջոցները` ֆլիպ-չարտի, մետաքարտերի, սլայդերի օգտագործում
 • դասընթացավարի հմտությունները
  • ոչ-վերբալ հմտություններ
  • վերբալ հմտություններ
  • խմբային քննարկումների վարում
  • աշխատանք փոքր խմբերի հետ
  • կոնֆլիկտի կառավարումը դասընթացի ժամանակ
  • դժվար մասնակիցների հետ գործ ունենալը
 • դասընթացի մշակման գործընթաց
 • կարիքների գնահատում
 • նպատակների ձևակերպում
 • մոդուլի մշակում
 • դասընթացի գնահատման գործընթաց. նպատակները և մեթոդները
 • դասընթացի կազմակերպման գործընթաց

Դասընթացը կիրականացվի ինտերակտիվ եղանակով, համադրելով ներկայացման, անհատական ու խմբային գործնական աշխատանքների, վարժությունների մեթոդները:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 16 ժամ: