Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների այն աշխատակիցներին եւ անհատներին, որոնք ցանկանում են որոշակի գիտելիքներ եւ հմտություններ ձեռք բերել սոցիոլոգիական հետազոտությունների պլանավորման, իրականացման եւ վերլուծության ոլորտում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները.

 • կսովորեն մշակել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր
 • կծանոթանան սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքի կազմման սկզբունքներին
 • կտարբերակեն ինֆորմացիայի հավաքման որակական եւ քանակական մի շարք մեթոդներ
 • հարցաթերթի մշակման գիտելիքներ ու հմտություններ ձեռք կբերեն
 • կծանոթանան սոցիոլոգիական հարցման իրականացման գործընթացին
 • տվյալների կոդավորման և Excel ծրագրի միջոցով մուտքագրման փորձ ձեռք կբերեն
 • կհասկանան Excel ծրագրում գրաֆիկների եւ աղյուսակների կազմման ձևը

Դասընթացի թեմաները և մեթոդները

Դասընթացը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները.

 • Սոց. հետազոտության ծրագրի մշակում
  • մեթոդաբանական մաս
  • մեթոդական մաս
  • կազմակերպական մաս
 • Որակական մեթոդներ
  • ֆոկուս խումբ
  • փորձագիտական հարցում
  • փաստաթղթերի վերլուծություն
  • դիտարկում
  • գիտափորձ
 • Հարցազրույց. հարցազրույցի անցկացման տեխնիկա
 • Սոցիոլոգիական հարցում
 • Հարցաթերթի մշակում
 • Կոդավորում
 • Տվյալների մուտքագրում Էքսել ծրագրով
 • Աղյուսակների և գծապատկերների կազմում Էքսել ծրագրով

Նախատեսվում են բաժանվող նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ, խմբային ու անհատական գործնական առաջադրանքներ, դերախաղ:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 15 ժամ: