mission-5

Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամը (ՔԶՀՀ) տեղական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի առաքելությունն է աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը` ծառայելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ), մասնավորապես կարողությունների զարգացման և դրամաշնորհների ղեկավարման միջոցով: