Համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին և այն աշխատակիցներին, ովքեր ներգրավված են կազմակերպության հանրային կապերի ոլորտում եւ առնչվում են զանգվածային լրատվամիջոցների հետ:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • ընդհանուր գիտելիքներ ձեռք կբերեն հասարակայնության հետ կապերի եւ դրա իրականացման գործիքների վերաբերյալ
 • կհասկանան ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի առանձնահատկություններն ու առավելությունները
 • կտարբերակեն ԶԼՄ-ների տեսակները և լրատվական ժանրերը ըստ դրանց առանձնահատկությունների
 • կսովորեն լրագրողների հետ աշխատանքի կազմակերպման հիմնական սկզբունքները
 • կկարողանան մշակել մամուլի հաղորդագրություն
 • հարցազրույց տալու փորձ և հմտություններ ձեռք կբերեն
 • մամուլի ասուլիսի կազմակերպման փորձ կունենան
 • կիմանան ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքին առնչվող որոշ օրենսդրական դրույթներ

Դասընթացի թեմաները և մեթոդները

Դասընթացը անդրադառնում է հետևյալ թեմաներին.

 • Հասարակայնության հետ կապեր – PR. սահմանումը և իրականացման գործիքները
 • PR ծրագրի նախապես մշակման անհրաժեշտությունը. ինչպե՞ս մշակել
 • Լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի կազմակերպում
 • Լրատվության միջոցներն ու դրանց առանձնահատկությունները
 • Լրատվական ժանրեր. ե՞րբ և ո՞ր ժանրով պետք է հրապարակել իրադարձությունը
 • ԶԼՄ-ների և լրագրողների հետ աշխատանք
 • Մամուլի հաղորդագրություն. կազմման հիմնական դրույթները
 • Հարցազրույց տալու հմտությունները
 • Մամուլի ասուլիսի կազմակերպման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունները
 • ՀԿ – ԶԼՄ հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրություն

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվում են տպագիր նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ և քննարկվող նյութերի կոնկրետ օրինակներ: Դասընթացի մեթոդները ներառում են սլայդերի ներկայացում, քննարկումներ, հարցուպատասխան, տարբեր թեմաներով գործնական առաջադրանքների կատարում, դրանց նկարահանում, դիտում եւ քննարկում:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12 ժամ: