Ոչ առևտրային կառույցների խորհրդի զարգացում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է այն ոչ-առևտրային ոչ-կառավարական կառույցների ղեկավար և գործադիր մարմինների ներկայացուցիչներին, որոնք հետաքրքված են զարգացնել խորհրդի անդամների ներգրավվածությունն ու խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • կծանոթանան աչ-առևտրային խորհուրդների կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկություններին
 • կկարողանան խորհրդի համար սահմանել հստակ և իրատեսական գործառույթներ և կազմակերպել դրանց իրականաումը
 • ձեռք կբերեն գիտելիքներ խորհրդի գործունեության արդյունավետության զարգացման և խորհրդի անդամների ներգրավվածության աստիճանի բարձրացման գործիքների վերաբերյալ
 • կսովորեն արդյունավետ կապեր ձևավորել խորհրդի և աշխատակազմի միջև
 • կկարողանան արդյունավետ պլանավորել և իրականացնել խորհրդի հանդիպումներ:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում ընդգրկված են հետևյալ թեմաները.

 • ինչ է ոչ-առևտրային կազմակերպության ղեկավար մարմինը
 • կազմակերպության ղեկավար մարմնի, խորհրդի գործունեության օրենսդրական հիմքերը
 • խորհրդի գործունության, նպատակները, ռիսկերը և օգուտները
 • կազմակերպության ղեկավար մարմնի տեսակները
 • խորհուրդները հայաստանյան իրականության ներքո` հաջողված օրինակներ և քաղած դասեր
 • խորհրդրի գործառույթները
  • խորհրդի գործառույթների սահմանում, դրանց շուրջ համաձայնության և մոտիվացիայի ձևավորում
  • խորհրդի անդամների անհատական դերերի սահմանում և գործունեության համաձայնեցում
  • խորհրդի հետ առնչություն ունեցող կազմակերպական կառուցվածքի ձևավորում
 • խորհրդի գործունեության համակարգում
  • խորհրդի գործունեության ընթացակարգեր և կանոնակարգեր
  • խորհրդի գործունեության պլանավորում և իրականացման վերահսկողություն
  • խորհրդի հաղորդակցությունը անձնակազմի, նախագահի/տնօրենի և անդամների հետ
  • խորհրդի ընթացիկ գործունեություն` հաջողված փորձի վրա հիմնված զարգացում
 • խորհրդի գարգացում
  • խորհրդի նոր անդամների ներգրավվում
  • խորհրդի զարգացման պլանավորում և իրականացում
 • խորհուրդ և ֆոնդահայթայթում
  • խորհրդի ներգրավումը ֆոնդահայթայթման գործընթացում` հոջողված տեղական պատմություններ և միջազգային պրակտիկա

Դասընթացը կիրականացվի ինտերակտիվ եղանակով, համադրելով ներկայացման, անհատական ու խմբային գործնական աշխատանքների, վարժությունների մեթոդները:

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12: