ՀԿ-ների կայունություն

ՔԶՀՀ-ն, համագործակցելով “Պրոֆեսիոնալները հանուն քաղաքացիական հասարակության” ՀԿ-ի հետ, 2007թ-ին իրականացրեց անկախ հետազոտություն ՀԿ-ների կայունության մասին:

Հետազոտությունը իր մեջ ներառում էր փորձագետների կողմից ՀԿ-ների, դոնորների համայնքի և բիզնես ներկայացուցիչների  հետ հարցազրույցների և քննարկումների անցկացում: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա 2007թ.-ի ապրիլին տեղեկատվական թերթիկ հրապարակվեց: