Շահերի պաշտպանության խորացված դասընթաց

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին եւ այն աշխատակիցներին, որոնք ցանկանում են զարգացնել շահերի պաշտպանության (ՇՊ) քարոզարշավի պլանավորման և իրականացման գիտելիքները եւ հմտությունները:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները

 • նոր փորձ ձեռք կբերեն ՇՊ քարոզարշավների իրականացման բնագավառում
 • կսովորեն ՇՊ քարոզարշավի քայլերի հմուտ պլանավորման սկզբունքները
 • կզարգացնեն ՇՊ ուղերձների արդյունավետ մշակման և ներկայացման անձնական հմտությունները
 • գիտելիքներ ձեռք կբերեն լոբբինգի իրականացման ու ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի ոլորտում
 • կտարբերակեն արդյունավետ կոալիցիաների առանձնահատկությունները:

Դասընթացի թեմաները և մեթոդիկան

Դասընթացում կընդգրկվեն հետևյալ թեմաները.

 • ՇՊ հիմնական գաղափարի/ սահմանումների ներկայացում
 • ՇՊ հիմնական հասկացություններ
 • ՇՊ հարակից հասկացություններ
  • Տեղեկատվություն, կրթություն եւ հաղորդակցություն
  • Հանրության հետ կապեր
  • Համայնքի մոբիլիզացում
  • Շահերի պաշտպանություն
 • Շահերի պաշտպանության քարոզարշավների պլանավորման քայլեր
 • Տեղեկությունների հավաքագրում եւ խնդիրների սահմանում
 • Հիմնախնդրի հստակեցման գործիքներ
 • Վերջնական եւ միջանկյալ նպատակների ձեւակերպում
  • Քաղաքական նպատակներ
  • Գործընթացային նպատակներ
  • Քաղաքացիական հասարակության հետ կապված նպատակներ
 • Նպատակային խմբի սահմանում 
 • Ուժերի քարտեզի մշակում
 • Ընդդիմադիրների համախոհների վերլուծություն
  • Առաջնային թիրախ լսարան
  • Երկրորդային թիրախ լսարան
 • Ասելիքի մշակումն ու մատուցումը
 • Կոալիցիաների ձեւավորում
 • Լոբբինգ

Դասընթացը իրականացվում է ինտերակտիվ մոտեցմամբ` դասավանդման տարբեր մեթոդների համակցությամբ (մտագրոհ, ներկայացում, քննարկումներ, դերախաղ):

Դասընթացի տևողությունը

Դասընթացի տևողությունն է 12 ժամ: