Ռազմավարական պլանավորում

Ընդհանուր նկարագիր

Տվյալ դասընթացը հասցեագրված է հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներին և այն աշխատակիցներին/անդամներին, որոնք ներգրավված են կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման, ղեկավարման եւ առաջնորդման գործընթացներում: Դասընթացը նախատեսված է տրամադրելու գործնական աջակցություն այն կազմակերպություններին, որոնք նախապատրաստվում են կամ գտնվում են Ռազմավարական պլանի (ՌՊ) մշակման կամ վերանայման փուլում:

Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները.
 • ձեռք կբերեն ռազմավարական պլանավորման գործընթացի և փուլերի վերաբերյալ համակարգված գիտելիքներ,
 • ՌՊ իրականացման գործիքների վերաբերյալ պրակտիկ հմտություններ և փորձ կունենան,
 • նոր հմտություններ ու նոր փորձ կկուտակեն ՌՊ գործընթացներ իրականացնելու համար:
Դասընթացի թեմաները և մեթոդները

Դասընթացը անդրադառնում է հետևյալ թեմաներին.

 • Ռազմավարական պլան. օգուտներ և սահմանափակումներ
 • Հեռանկարի սահմանում
 • Ռազմավարական պլանավորման գործընթացը
 • Գործընթացի պլանավորում
 • ՌՊ գործընթացի պլանի մշակում
 • Իրավիճակի վերլուծություն
 • Ներքին և արտաքին միջավայրի վերլուծություն
 • Ռազմավարական ուղղությունների և նպատակների սահմանում
 • Ռազմավարության ընտրություն
 • Ռազմավարական խնդիրների ձևակերպում
 • ՌՊ ռեսուրսների գնահատում և պլանավորում
 • Ռազմավարական պլանի համապարփակ փաստաթղթի մշակում և հաստատում
 • ՌՊ վերահսկման պլանի մշակում
 • Ռազմավարական պլանի իրականացում և վերանայում

Դասընթացի ընթացքում մասնակիցներին տրվում են տպագիր նյութեր դասընթացի թեմաների համառոտ բովանդակությամբ և քննարկվող նյութերի կոնկրետ օրինակներ: Դասընթացի մեթոդները ներառում են սլայդերի ներկայացում, քննարկումներ, հարցուպատասխան, գործնական առաջադրանքների կատարում: